Mẫu bìa ngang, mẫu bìa tiểu luận, hồ sơ, báo cáo tài chính, thực tập đẹp

Bạn đang muốn tìm hiểu và thiết kế trang bìa cho bài báo cáo tài chính, tiểu luận, báo cáo thực tập, bài tập lớn…của mình. Các bạn cũng biết trang bìa báo cáo hay tiểu luận… cần bao gồm đầy đủ các thông tin cần thiết như tên trường, khoa, họ tên người viết, giáo viên hướng dẫn, tên đề tài, tên báo cáo… Các thông tin cần được sắp xếp khoa học, trình bày bố cục rõ ràng và có tính thẩm mỹ giúp cho bài báo cáo, bài tiểu luận của các bạn ấn tượng ngay từ cái nhìn ban đầu.

Mẫu bìa ngang, mẫu bìa tiểu luận, hồ sơ, báo cáo tài chính, thực tập đẹp

Các bạn có thể tham khảo các mẫu bìa ngang, mẫu bìa tiểu luận, hồ sơ, báo cáo tài chính, thực tập đẹp dưới đây để lấy ý tưởng thiết kế các mẫu bìa hoặc sử dụng trực tiếp các mẫu bìa bằng cách tải về file .doc ở dưới.

Bài viết tổng hợp các mẫu bìa ngang, mẫu bìa tiểu luận, hồ sơ, báo cáo tài chính, mẫu bìa thực tập đẹp.

Mẫu bìa ngang đẹp

Mẫu bìa ngang đẹp 1

Mẫu bìa ngang đẹp 2

Mẫu bìa ngang đẹp 3

Mẫu bìa tiểu luận đẹp

Mẫu bìa tiểu luận đẹp 1

Mẫu bìa tiểu luận đẹp 2

Mẫu bìa tiểu luận đẹp 3

Mẫu báo cáo tài chính đẹp

Mẫu báo cáo tài chính đẹp 1

Mẫu báo cáo tài chính đẹp 2

Mẫu báo cáo tài chính đẹp 3

Mẫu báo cáo thực tập đẹp

Mẫu báo cáo thực tập đẹp 1

Mẫu báo cáo thực tập đẹp 2

Mẫu báo cáo thực tập đẹp 3

Mẫu hồ sơ đẹp

Mẫu hồ sơ đẹp 1

Mẫu hồ sơ đẹp 2

Các bạn có thể tải toàn bộ các mẫu bìa tại đây

Trên đây là tổng hợp các mẫu bìa ngang, mẫu bìa tiểu luận, hồ sơ, báo cáo tài chính, thực tập đẹp. Hi vọng với các mẫu bìa này các bạn có thể lựa chọn cho mình được mẫu bìa mà bạn thích để sử dụng. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận