Cách thêm tài khoản người dùng trên macOS

Cũng giống như Windows thì macOS cũng cho phép bạn thêm tài khoản người dùng để quản lý và cho phép người dùng khác nhau tuỳ biến và sử dụng dữ liệu trên máy tính theo cách riêng.

Cách thêm tài khoản người dùng trên macOS

1. Tạo tài khoản trên macOS

Bước 1: Bạn click vào biểu tượng Apple (1) trên thanh menu => System Preferences… (2).

Click vào biểu tượng Apple và chọn trên thanh menu rồi click System Preferences

Bước 2: Bạn click vào Users & Groups.

Click vào Users & Groups

Bước 3: Bạn click vào biểu tượng ổ khoá để cấp quyền tạo mới/chỉnh sửa.

Click vào biểu tượng ổ khoá để cấp quyền tạo mớichỉnh sửa

Tiếp theo, bạn nhập mật khẩu (1) => Unlock (2).

Nhập mật khẩu và chọn Unlock

Bước 4: Bạn click vào dấu + (1) => click vào mục New Account (2) để thiết lập loại tài khoản.

Click vào mục New Account để thiết lập loại tài khoản

Tiếp theo, bạn hãy chọn loại tài khoản cần tạo:

- Administrator: Người dùng với quyền Admin có thể tạo, chỉnh sửa và file, cài đặt trên hệ thống.

- Standard: Người dùng thông thường và không thể can thiệp sâu vào cài đặt hệ thống hay chỉnh sửa file hệ thống.

Người dùng thông thường và không thể can thiệp sâu vào cài đặt hệ thống hay chỉnh sửa file hệ thống

- Managed with Parental Controls: Tài khoản bị quản lý bởi tính năng kiểm soát của phụ huynh.

- Sharing Only: Tài khoản được chia sẻ và không có quyền chỉnh sửa, thay đổi file.

- Group: Tài khoản nhóm được phân quyền dùng để chia sẻ.

Bước 5: Bạn đặt tên đầy đủ cho tài khoản (1), đặt tên viết tắt (2) => Use separate password (3) => tạo mật khẩu (4) và gợi ý mật khẩu (5) => Create User (6).

Chọn Create User

Bước 6: Sau khi tạo xong, bạn hãy click vào chữ edit trên Avatar để thay đổi ảnh đại diện.

Click vào chữ edit trên Avatar để thay đổi ảnh đại diện

Bước 7: Bạn chọn Default (1) => chọn avatar mới (2) => Done (3).

Chọn avatar mới và nhấn Done

Sau khi hoàn tất xong thì bạn đã có tài khoản người dùng mới như mong muốn.

Sau khi hoàn tất xong thì bạn đã có tài khoản người dùng mới như mong muốn

2. Xoá tài khoản người dùng

Bước 1: Bạn mở Users & Groups theo hướng dẫn ở Bước 1, Bước 2, Bước 3 bên trên. Tiếp theo, bạn click chọn tài khoản cần xoá (1) => click vào biểu tượng dấu - (2).

Chọn tài khoản cần xoá rồi click vào biểu tượng dấu -

Bước 2: Bạn tích chọn Delete the home folder (1) => Erase home folder securely (2) để xoá thư mục User => Delete User (3) để xoá người dùng.

Chọn Delete User để xoá người dùng

Bước 3: Bạn click vào biểu tượng ổ khoá để đóng lại là xong.

Click vào biểu tượng ổ khoá để đóng lại là xong

Với hướng dẫn trong bài viết, bạn có thể tự tạo tài khoản người dùng (Users) để phân quyền, chia sẻ dữ liệu trên máy tính Mac hiệu quả, an toàn. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận