Cách thay đổi hình nền Google

Thay đổi hình nền Google, thay đổi hình nền trên Google Chrome khá dễ dàng và nhanh chóng. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách thức thực hiện trong bài viết dưới đây.

Cách thay đổi hình nền Google

1. Thay đổi hình nền trang Thẻ mới (New Tab)

Bước 1: Bạn mở trình duyệt Google Chrome lên.

Mở trình duyệt Google Chrome

Bước 2: Bạn click vào Tuỳ chỉnh.

Click vào Tuỳ chỉnh

Bước 3: Bạn click vào Tải lên từ thiết bị.

Chọn Tải lên từ thiết bị

Tiếp theo, bạn chọn hình ảnh từ máy tính (1) => Open (2).

Chọn hình ảnh từ máy tính và nhấn Open

Sau khi đổi thì trang Thẻ mới (New Tab) của bạn đã được đổi sang hình nền mới khá đẹp mắt.

Trang Thẻ mới (New Tab) của bạn đã được đổi sang hình nền mới

2. Sử dụng Chủ đề (Themes)

Bước 1: Bạn mở Chrome và truy cập liên kết https://chrome.google.com/webstore/category/themes

Sau đó, bạn duyệt và click chọn chủ đề mà bạn yêu thích.

Click chọn chủ đề mà bạn yêu thích

Bước 2: Bạn click vào Thêm vào Chrome.

Click vào Thêm vào Chrome

Sau đó, bạn mở trang Thẻ mới (New Tab) và trải nghiệm hình nền mới.

Mở trang Thẻ mới (New Tab) và trải nghiệm hình nền mới

Với hướng dẫn chi tiết trong bài viết, bạn có thể tuỳ biến Google Chrome theo sở thích của bạn. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận