Cách sử dụng Group để ẩn, hiện hàng, cột trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019

Trong quá trình làm việc với bảng tính Excel, có một số nội dung bạn không muốn hiển thị ra ngoài bạn có thể dùng tính năng Hide để ẩn nó đi tuy nhiên cách đó rất thủ công và đôi khi mất nhiều thời gian. Ở bài viết này giúp các bạn sử dụng Group để ẩn, hiện hàng cột trong Excel.

Cách sử dụng Group để ẩn hiện hàng và cột trong Excel

Để ẩn, hiện hàng bằng cách sử dụng group thuận tiện hơn rất nhiều so với việc bạn sử dụng các tính năng khác như hide.

Sử dụng Group ẩn, hiện hàng

Bạn chỉ cần lựa chọn số hàng cần ẩn -> vào thẻ Data -> Outline -> Group -> Group:

Chọn Group

Chỉ 1 thao tác nhỏ vậy bạn đã có thể sử dụng tính năng Group để ẩn hiện hàng. Khi thao tác thành công bên trái sẽ xuất hiện mức độ phân cấp 1, 2 đồng thời xuất hiện dấu trừ thể hiện bắt đầu từ hàng chọn tới hàng cuối cùng. Ở biểu tượng dấu trừ là hiển thị các hàng:

Bên trái xuất hiện mức độ phân cấp 1 2

Nếu muốn ẩn các hàng đi bạn kích chọn dấu trừ -> dấu trừ chuyển thành dấu cộng và các hàng được ẩn đi:

Chuyển dấu trừ thành dấu cộng

Sử dụng Group ẩn, hiện các cột

Tương tự để ẩn các cột bằng Group bạn thực hiện thao tác tương tự chỉ thay đổi ở bước 1 thay vì chọn các hàng bạn lựa chọn các cột cần ẩn:

Chọn Group 2

Biểu tượng sau khi ẩn cột thành công tương tự như khi ẩn các hàng:

Biểu tượng sau khi ẩn cột thành công

- Nếu bạn muốn loại bỏ tính năng Group hàng hoặc cột bạn chỉ cần lựa chọn các hàng hoặc cột đã thực hiện tính năng group để ẩn -> vào thẻ Data -> Outline -> UnGroup -> UnGroup:

Chọn Ungroup

Tạo các mức độ phân cấp hàng và cột

- Với tính năng Group để ẩn, hiện hàng hoặc cột bạn có thể sử dụng tính năng này để phân cấp mức độ hàng và cột giống như mục lục trong Word

- Ví dụ có bảng tính với mức độ phân cấp như sau:

+ Có hai mục lớn A và B

+Trong mục A có Hạng 1 và Hạng 2

+Trong Hạng 1 và hạng 1 có cấp độ 1, 2, ….

+Trong cấp độ 1, 2 có thể có mục a, b, c, d.

Để phân cấp các hàng bạn thực hiện tạo group hàng từ trong ra ngoài.

Bước 1:  Tạo phân cấp các mục a, b, c, d là mục con của mục 1, 2, 3.

Tạo phân cấp các mục a b c d

Bước 2: Tạo phân cấp mục lớn hơn 1 cấp tức tạo Group cho mục 1, 2, 3…

Tạo phân cấp mục lớn hơn 1

Bước 3: Tạo Group cho nhóm của hạng 1 và cả hạng 2.

Tạo Group cho nhóm của hạng 1 và cả hạng 2

Tương tự bạn tạo Group cho các cấp độ còn lại.

Kết quả sau khi tạo xong mục giá trị số bên trên tương ứng các mức độ phân cấp. Khi kích chọn giá trị cấp 1 -> Số hàng cấp 1 hiển thị các cấp độ khác hay các hàng khác sẽ bị ẩn đi, chỉ có mục A, B được hiển thị:

Kết quả

Khi kích chọn cấp độ số 2 các mục cấp trước đó lớn hơn nó và cấp độ 2 được hiển thị, các cấp độ có giá trị lớn hơn bị ẩn đi:

Cấp độ 2 được hiển thị

Tương tự khi kích chọn cấp 3:

Tương tự khi kích chọn cấp 3

Ở mức độ group 4 các nội dung được hiển thị chi tiết hơn đến từng mục a, b, c, d:

Ở mức độ group 4 các nội dung được hiển thị chi tiết hơn

Như vậy với việc sử dụng tính năng Group ẩn hiện hàng hoặc cột trong Excel giúp các bạn thao tác nhanh hơn dễ dàng hơn. Với tính năng Group ẩn hiện hàng cột giúp bạn tạo phân cấp đối với bảng tính có số lượng hàng lớn điều này giúp các bạn có cái nhìn tổng quan và khoa học về bảng tính của mình. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận