Lệnh xóa tệp, thư mục bằng lệnh CMD

Đôi khi, bạn không thể xóa tệp và thư mục bằng cách thông thường, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi Access Denied. Hãy cứ bình tĩnh vì ta có thể xóa chúng bằng CMD bằng một số dòng lệnh sau đây.

Lệnh xóa tệp, thư mục trong CMD

Lưu ý

Trước khi bắt đầu, chúng ta cần phải tìm hiểu một số lưu ý quan trọng về cách xóa tệp và thư mục bằng Command Prompt. Những thủ thuật này sẽ giúp bạn hiểu các thuật ngữ và một số quy tắc cơ bản của các lệnh sẽ được sử dụng.

Điều quan trọng nhất cần nhớ là cú pháp đường dẫn của tên tệp/thư mục. Khi gõ tên tệp, bạn cần chú ý xem có khoảng trống trong đó hay không. Nếu không có, bạn gõ tên tệp như bình thường, nếu có khoảng trắng thì bạn cần phải thêm dấu ngoặc kép ở đầu và cuối tên tệp. Ví dụ như hình dưới đây:

Tên tệp có khoảng trắng thì cần thêm dấu ngoặc kép ở đầu và cuối tên tệp

Một điều khác là bạn cần sử dụng các lệnh khác nhau cho việc xóa thư mục trống và thư mục có nội dung trong đó.

Bạn cũng cần phải thay đổi thư mục làm việc ở trong CMD khi muốn thay đổi bất kỳ thứ gì trong đó. Bạn có thể nhận ra rằng, thư mục làm việc mặc định là Systems32:

Thư mục làm việc mặc định là Systems32

Để chuyển thư mục làm việc mặc định thành thư mục bạn cần sửa đổi, hãy dùng lệnh cd đường dẫn đến thư mục làm việc mới. Ví dụ như hình dưới đây:

Dùng lệnh cd để chuyển đến thư mục cần làm việc

Cách xóa tệp và thư mục bằng Command Prompt

Bạn nên khởi động Command Prompt với quyền quản trị viên để không gặp phải sự cản trở nào trong quá trình nhập lệnh. Hãy nhập cmd trong thanh tìm kiếm và chọn Run as administrator khi ứng dụng Command Prompt hiện ra.

Nhập cmd trong thanh tìm kiếm và chọn Run as administrator khi ứng dụng Command Prompt

Lệnh Del/Erase trong cmd

Bây giờ, sau khi đã thay đổi thư mục làm việc bằng lệnh cd, bạn đã có thể thực hiện xóa bất cứ thứ gì bên trong nó. Lệnh DelErase trong cmd đều thực hiện một chức năng là xóa các mục/tệp riêng lẻ trong thư mục làm việc hiện tại. Hãy nhớ rằng nó không thể xóa chính thư mục đó.

  • Del tên tệp/tên thư mục
  • Erase tên tệp/tên thư mục

Nếu đối tượng của bạn là một tệp, nó sẽ lập tức bị xóa đi.

Lệnh Erase

Mẹo: Khi đang nhập tên tệp/thư mục, bạn có thể nhấn Tab để nó tự động được hoàn thành.

Khi đối tượng bạn muốn xóa là thư mục, bạn được hỏi “Are you sure?” (Bạn có chắc không?), bạn chỉ cần nhập Y (Có) hoặc N (Không).  

Lệnh Del

Trong trường hợp như vậy, chỉ có các tệp bên trong thư mục đó bị xóa, nhưng chính thư mục đó (và thư mục con) vẫn được giữ lại. Vấn đề này sẽ được giải quyết bằng cách sử dụng thêm ký tự /s.

Để xóa tất cả nội dung trong thư mục và các thư mục con của nó, bạn cần thêm /s vào phía sau Del hoặc Erase.

Lệnh xóa tất cả nội dung trong thư mục và các thư mục con trong thư mục gốc

Trong ví dụ trên, tôi phải nhập Y 2 lần, 1 lần cho thư mục “Anhdaidien”, và một lần cho “Thumucthu”.

Vậy nếu như bạn có quá nhiều thư mục con thì sao? Nếu cứ nhập Y nhiều lần thì thật là một mỏi. Đó là lý do bạn cần phải thêm /q vào dòng lệnh, bạn sẽ không còn thấy câu hỏi xác nhận nữa.

Lệnh bỏ qua xác nhận nhiều lần khi có nhiều thư mục con

Lệnh Rmdir/rd trong cmd

RmdirRd cũng có cùng một tác dụng là xóa thư mục. Câu lệnh này được sử dụng để loại bỏ toàn bộ thư mục và thư mục con, bao gồm cả nội dung của chúng.

  • rmdir tên thư mục
  • rd tên thư mục

Lệnh rd

Lệnh trên sẽ xóa “New folder”, nhưng chỉ khi nó là thư mục trống. Nếu một thư mục có thư mục con và các nội dung, bạn sẽ nhận được lời nhắc “This directory is not empty”.

Thông báo khi không thể xóa thư mục vì không phải thư mục trống

Trong trường hợp này, chúng ta phải sử dụng các lệnh mở rộng như /s hay /q giống như với lệnh Del.

Lệnh mở rộng để xóa thư mục chứa  nội dung

Xóa nhiều tệp và thư mục

Để xóa nhiều tệp hoặc thư mục một cách có chọn lọc, bạn chỉ cần sử dụng lệnh Del hoặc Rd, sau đó viết lần lượt các tệp trong dấu ngoặc kép. Ví dụ:

  • Del “File1.txt” “File2.txt” “File3.txt”
  • Rd “Thumuc1” “Thumuc2” “Thumuc3”

Lệnh xóa nhiều tệp hoặc thư mục một cách có chọn lọc

Đây là so sánh trước và sau khi thực thi hai lệnh vừa rồi:

So sánh trước và sau khi chạy lệnh xóa nhiều tệp - thư mục

Bạn cũng có thể sử dụng dấu hoa thị (*) trước loại tệp để thực hiện xóa hàng loạt bằng lệnh Del. Đây là ví dụ về việc tôi xóa các tệp .txt khỏi thư mục làm việc:

Dùng dấu hoa thị để xóa hàng loạt tệp cùng loại

Xóa tệp và thư mục trong các thư mục khác

Vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu những lệnh để xóa tệp/thư mục trong thư mục làm việc hiện tại. Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng lệnh đó để xóa các nội dung ở thư mục khác.

Chỉ cần nhập lệnh xóa, sau đó là đường dẫn đầy đủ trong dấu ngoặc kép. Ví dụ:

Rmdir “C:\Users\tran1\Downloads\New folder”

Lệnh xóa tệp và thư mục trong các thư mục khác

Kết

Sử dụng Command Prompt là một cách hiệu quả để bạn có thể xóa những tệp và thư mục cứng đầu trên máy tính của mình. Chúc bạn thành công!

Viết bình luận