Cách lấy địa chỉ IP của modem bằng lệnh PowerShell

Có nhiều cách để lấy địa chỉ IP, bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy địa chỉ IP của modem bằng lệnh PowerShell trong Windows 10, 11.

Cách lấy địa chỉ IP của modem bằng lệnh PowerShell trong Windows 10

Bước 1: Đầu tiên, các bạn mở Menu Start, nhập PowerShell và chọn Run as Administrator.

Nhập PowerShell và chọn Run as Administrator

Bước 2: Để kiểm tra địa chỉ IP của Modem thì các bạn tiến hành nhập lệnh sau và nhấn Enter.

(Invoke-WebRequest -uri "http://ifconfig.me/ip").Content

Nhập lệnh (Invoke-WebRequest -uri httpifconfig.meip).Content

Nếu như các bạn muốn biết thêm nhiều thông tin liên quan đến địa chỉ IP mà nhà mạng cung cấp cho các bạn thì các bạn có thể nhập thêm lệnh sau:

Invoke-RestMethod -Uri ('https://ipinfo.io/')

Chúng ta sẽ có thêm được các thông tin như sau:

  • IP: Địa chỉ IP Modem
  • Host Name: Tên nhà cung cấp
  • City: Thành phố
  • Region: Vị trí khu vực
  • Country: Đất nước
  • Loc (Location): Tọa độ
  • Timezone: Múi giờ

Kết quả ta có một số thông tin cần thiết

Dòng ip chính là địa chỉ IP của Modem mà ta cần tìm.

Trong bài viết này, Thủ thuật phần mềm đã hướng dẫn các bạn cách xem địa chỉ IP Modem bằng lệnh PowerShell trên Windows 10. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận