Thay đổi định dạng ngày giờ trên Windows

Định dạng giờ, ngày tháng trên thanh Taskbar của Windows 7 mặc định có thể không phù hợp với nhu cầu của các bạn. Các bạn có thể thay đổi định dạng ngày giờ mặc định trên thanh Taskbar theo ý muốn.

Change date and time

Bài viết hướng dẫn cách thay đổi định dạng ngày giờ trên thanh Taskbar của Windows 7.

Bước 1: Các bạn nhấn chuột vào ngày giờ trên thanh Taskbar và chọn Change date and time settings…

Change date and time settings

Bước 2: Trong tab Date and Time các bạn chọn Change date and time.

Change date and time 2

Bước 3: Các bạn có thể thay đổi thời gian và ngày tháng trong phần DateTime. Sau đó nhấn Change calendar settings.

Change calendar settings

Bước 4:

- Thay đổi định dạng ngày tháng các bạn chọn tab Date trong Customize Format. Tại đây các bạn có thể chọn định dạng trong phần Short date. Giải thích các định dạng như sau:

d: là ngày dạng như một số.

ddd: hiển thị ngày ở định dạng rút gọn. Ví dụ: Mon.

dddd: hiển thị ngày bằng từ đầy đủ. Ví dụ: Monday.

M: là tháng, hiển thị tháng như 1 số.

MMM: hiển thị tháng ở định dạng rút gọn. Ví dụ: Aug (tháng 8).

MMMM: hiển thị tháng bằng từ đầy đủ. Ví dụ: August.

y: là năm. yyyy: hiển thị năm đầy đủ. Ví dụ : 2015.

dd/MM/yyyy: hiển thị định dạng đầy đủ ngày tháng năm, ví dụ 01/01/2015.

dd/MM/yy: hiển thị định dạng đầy đủ ngày tháng và 2 số cuối của năm, ví dụ 01/01/15.

d/M/yy: hiển thị định dạng ngày như 1 số, tháng như 1 số và 2 số cuối của năm, ví dụ 1/1/15.

d.M.yy: hiển thị định dạng ngày tháng năm cách nhau dấu . , ví dụ 1.1.15.

yyyy-MM-dd: hiển thị định dạng đầy đủ năm – tháng – ngày, ví dụ 2015-01-01.

Date

- Định dạng thời gian các bạn chọn tab Time. Các bạn định dạng trong phần Short time.

H là hiển thị giờ.

m là hiển thị giây.

HH:mm là hiển thị đầy đủ 2 số của giờ và 2 số của giây. Ví dụ: 18:01.

H:mm là hiển thị 1 số của giờ và 2 số của giây. Ví dụ 6:01.

Time

Sau khi thiết lập xong các bạn nhấn OK.

Kết quả sẽ hiển thị như các bạn định dạng.

Kết quả

Với các bước đơn giản các bạn đã nhanh chóng thay đổi định dạng ngày giờ trên thanh Taskbar của Windows 7. Các bạn có thể thay đổi theo nhu cầu sử dụng của mình. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận