Cách khôi phục font mặc định trên Windows 10

Bạn vô tình “vọc vạch” font trên Windows 10 và muốn quay về với font chữ mặc định? Trong bài hướng dẫn dưới đây, ThuThuatPhanMem.vn chia sẻ với bạn đọc cách khôi phục font mặc định nhanh chóng và đươn giản nhất.

Cách khôi phục font mặc định trên Windows 10

Cách 1: Khôi phục font mặc định với Font Settings

Bước 1: Bạn click vào biểu tượng Search (1) hoặc bấm tổ hợp Windows + S.  Tiếp theo, bạn nhập từ khóa control panel (2) => click vào app Control Panel (3) ở kết quả đầu tiên.

Click vào app Control Panel

Bước 2: Bạn click vào View by (1) để chuyển sang Large icon (2). Tiếp theo, bạn chọn mục Fonts (3).

Chọn mục Fonts

Bước 3: Bạn click vào Font settings.

Chọn Font settings

Bước 4: Bạn click vào mục Restore default font settings là xong.

Click vào mục Restore default font settings

Cách 2: Khôi phục font mặc định qua registry

Trong trường hợp bạn lỡ “vọc” và giao diện font trên Windows 10 bị thay đổi thì bạn có thể áp dụng cách này để chuyển về font mặc định. Bạn hãy thao tác như sau:

Bước 1: Bạn click chuột phải vào màn hình desktop chọn New (1) => Text Document (2).

Chọn Text Document

Bước 2: Bạn đổi tên file thành font mac dinh.reg hoặc bất kì tên nào nhưng phải có đuôi .reg.

Đổi tên có phần mở rộng là reg

Sau khi có thông báo hiện lên thì bạn hãy click vào Yes.

Chon Yes

Bước 3: Bạn click chuột phải vào file .reg (1) => Edit (2).

Chọn Edit

Bước 4: Bạn dán đoạn mã sau vào Notepad

 Windows Registry Editor Version 5.00 
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts]
 "Segoe UI (TrueType)"="segoeui.ttf"
 "Segoe UI Black (TrueType)"="seguibl.ttf"
 "Segoe UI Black Italic (TrueType)"="seguibli.ttf"
 "Segoe UI Bold (TrueType)"="segoeuib.ttf"
 "Segoe UI Bold Italic (TrueType)"="segoeuiz.ttf"
 "Segoe UI Emoji (TrueType)"="seguiemj.ttf"
 "Segoe UI Historic (TrueType)"="seguihis.ttf"
 "Segoe UI Italic (TrueType)"="segoeuii.ttf"
 "Segoe UI Light (TrueType)"="segoeuil.ttf"
 "Segoe UI Light Italic (TrueType)"="seguili.ttf"
 "Segoe UI Semibold (TrueType)"="seguisb.ttf"
 "Segoe UI Semibold Italic (TrueType)"="seguisbi.ttf"
 "Segoe UI Semilight (TrueType)"="segoeuisl.ttf"
 "Segoe UI Semilight Italic (TrueType)"="seguisli.ttf"
 "Segoe UI Symbol (TrueType)"="seguisym.ttf"
 "Segoe MDL2 Assets (TrueType)"="segmdl2.ttf"
 "Segoe Print (TrueType)"="segoepr.ttf"
 "Segoe Print Bold (TrueType)"="segoeprb.ttf"
 "Segoe Script (TrueType)"="segoesc.ttf"
 "Segoe Script Bold (TrueType)"="segoescb.ttf"
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]
"Segoe UI"=-

Sau đó bạn lưu lại bằng tổ hợp phím tắt Ctrl + S và thoát Notepad ra.

Mã code

Bước 5: Bạn click vào file .reg (1) vừa chỉnh sửa. Nếu có thông báo như hình dưới hiện lên thì bạn hãy click vào Yes (2).

Thông báo xuất hiện nhấn chọn Yes

Bước 6: Sau khi có thông báo successfully hiện lên là xong. Bạn hãy click vào OK và khởi động lại máy để áp dụng font mặc định.

Click chọn OK

Sau khi khởi động thì bạn hãy mở các ứng dụng và menu chuột phải để kiểm tra xem font chữ đã chuyển về mặc định chưa là thành công.

Kiểm tra font chữ đã chuyển về mặc định hay chưa

Qua hướng dẫn trong bài viết thì bạn có thể trở lại font mặc định nhanh chóng và tiện lợi nhất. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận