Cách hiển thị phần mở rộng của file (đuôi file) trong Windows 10

Có 2 cách để hiển thị phần mở rộng của file (đuôi file) trong Windows 10.

Cách 1:

- Ví dụ như hình dưới, file dữ liệu không hiển thị định dạng file:

File dữ liệu không hiển thị định dạng file

- Bạn chỉ cần vào thẻ View -> trong mục Show/Hide tích chọn vào mục File name Extensions -> file dữ liệu hiển thị đuôi file, rất có ích để người dùng sử dụng:

Trong mục Show/Hide tích chọn vào mục File name Extension

Cách 2:

- Vào thẻ File -> Change folder and search option:

Vào thẻ File -> Change folder and search option

- Hộp thoại Folder Option xuất hiện lựa chọn tab View -> di chuyển tới mục Hide Extensions for know file types -> OK:

Hộp thoại Folder Option xuất hiện lựa chọn tab View

- Sau khi kích chọn OK định dạng file được hiển thị:

Sau khi kích chọn OK định dạng file được hiển thị

Như vậy sẽ không khó cho bạn khi lựa chọn phần mềm để mở file dữ liệu.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách hiển thị phần mở rộng của file (đuôi file) trong Window 10. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận