Cách chuyển hàng loạt file CR2 sang JPG cực nhanh bằng Photoshop

Ở các bài trước mình đã hướng dẫn các bạn chuyển file CR2 sang JPG trực tuyến hoặc bằng phần mềm Photoshop, tuy nhiên nếu các bạn có hàng 100 hàng 1000 file cần chuyển một lúc thì làm thế nào cho nhanh. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển hàng loạt file CR2 sang JPG cực nhanh bằng Photoshop.

Ví dụ có một số ảnh định dạng .CR2 trong thư mục D:\Ảnh _CR2 cần chuyển đổi sang định dạng .JPG

Một số ảnh định dạng .CR2 cần chuyển đổi sang định dạng .JPG

Bước 1: Mở phần mềm Photoshop -> File -> Scripts -> ImageProcessor:

Mở phần mềm Photoshop -> File -> Scripts -> ImageProcessor

Bước 2: Cửa sổ Image Processor xuất hiện:

- Trong mục 1. Select the images to process kích chọn Select Folder để lựa chọn thư mục chứa các file định dạng .CR2 cần chuyển đổi sang định dạng .JPG. Cửa sổ Choose Folder xuất hiện lựa chọn đường dẫn tới thư mục chứa file cần chuyển đổi. Ví dụ ở đây trong thư mục D:\Ảnh _CR2 -> nhấn OK:

Lựa chọn đường dẫn tới thư mục chứa file cần chuyển đổi

- Trong mục 2 Select location to save processed image: Chọn vị trí lưu file JPG

Chỗ này có 2 tùy chọn:

Tùy chọn 1: Save in Save Location -> Lưu file JPG ngay tại vị trí file CR2

Tùy chọn 2: Select Folder -> Chọn thư mục lưu file JPG chỗ khác

Ở ví dụ này mình sẽ chọn lưu file JPG ở chỗ khác nên mình click vào Select Folder

Trong mục 2 Select location to save processed image: Chọn vị trí lưu file JPG

- Cửa sổ Choose Folder xuất hiện lựa chọn thư mục lưu file ảnh JPG sau khi chuyển đổi, ví dụ ở đây lựa chọn thư mục ở D:\Ảnh_JPG:

Cửa sổ Choose Folder xuất hiện lựa chọn thư mục lưu file ảnh JPG sau khi chuyển đổi

Bước 3: Cuối cùng kích chọn Run để chuyển đổi:

Kích chọn Run để chuyển đổi

- Kết quả sau khi kích chọn Run hàng loạt file ảnh CR2 được chuyển đổi sang định dạng JPG trong thư mục đích đã chọn:

Hàng loạt file ảnh CR2 được chuyển đổi sang định dạng JPG trong thư mục đích đã chọn

- Bạn có thể so sánh trực tiếp 2 thư mục chứa file ảnh trước và sau khi chuyển đổi:

So sánh trực tiếp 2 thư mục chứa file ảnh trước và sau khi chuyển đổi

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách chuyển đổi hàng loạt file CR2 sang JPG cực nhanh bằng Photoshop. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận