Cách chèn hình ảnh vào trong bảng tính Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách chèn hình ảnh vào trong bảng tính Excel.

Ví dụ muốn chèn hình ảnh làm biểu tượng cho môn học.

Bước 1: Đặt con trỏ chuột tại vị trí muốn chèn ảnh.

Đặt con trỏ chuột tại vị trí muốn chèn ảnh

Bước 2: Vào thẻ INSERT -> Pictures.

Pictures

Bước 3: Hộp thoại xuất hiện tìm đường dẫn tới file ảnh cần chèn -> nhấn chọn Insert.

Insert

Bước 4: Hình ảnh đã được chèn tuy nhiên kích thước ảnh chưa vừa với vị trí ô cần chèn. Kích chọn bức ảnh khi xuất hiện các đường viền xung quanh bạn thay đổi kích thước ảnh sao cho phù hợp với ô dữ liệu.

Thay đổi kích thước

Hoặc bạn có thể kích chọn vào ảnh -> kích chọn thẻ Format tại đây bạn thể chỉnh sửa ảnh theo ý muốn.

Format

Sau khi chỉnh sửa xong kích thước bạn đã có thể chèn hình ảnh vào ô dữ liệu:

Kết quả

Trên đây là cách chèn hình ảnh vào trong bảng tính Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận