Cách chèn đối tượng WordArt trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết tới các bạn cách chèn đối tượng WordArt trong Excel.

Đối tượng WordArt không thể thiếu trong các sheet của Excel. Nó là công cụ giúp bảng tính của bạn thêm đa dạng và phong phú, thu hút người đọc. Để chèn đối tượng WordArt thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào thẻ Insert -> Text -> WordArt -> lựa chọn kiểu mẫu cho WordArt:

Vào thẻ Insert - Text - WordArt - lựa chọn kiểu mẫu

Bước 2: Nhập dòng text cần tạo WordArt:

Nhập dòng text cần tạo WordArt

Để tạo WordArt hoàn chỉnh bạn cần làm thêm các bước sau:

Bước 3: Lựa chọn kiểu Style cho WordArt: Kích chọn đối tượng WordArt -> Format -> Quick Styles -> lựa chọn kiểu Styles thích hợp cho WordArt.

Lựa chọn kiểu Style cho WordArt

Bước 4: Lựa chọn hiệu ứng cho chữ: Kích chọn đối tượng WordArt -> Format -> kích chọn biểu tượng Text Effect -> lựa chọn kiểu hiệu ứng cho chữ:

Lựa chọn hiệu ứng cho chữ

Bước 5: Lựa chọn màu viền cho chữ: Kích chọn đối tượng WordArt -> Format -> kích chọn biểu tượng Text Outline -> lựa chọn màu viền cho chữ:

Lựa chọn màu viền cho chữ

Bước 6: Lựa chọn màu cho chữ: Kích chọn đối tượng WordArt -> Format -> kích chọn biểu tượng Text Fill -> lựa chọn màu cho chữ:

Lựa chọn màu cho chữ

- Sau khi chèn và chỉnh sửa WordArt được kết quả:

Sau khi chèn và chỉnh sửa WordArt được kết quả

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách chèn đối tượng WordArt trong Excel 2013.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận