Cách chèn hình ảnh cho trang văn bản trong Word

Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết tới các bạn cách chèn hình ảnh cho trang văn bản trong Word.

Word không chỉ cho phép chèn hình ảnh có sẵn trên máy tính của bạn mà nó còn hỗ trợ thêm tính năng cho phép chèn hình ảnh được tìm kiếm trên mạng Internet.

1. Chèn hình ảnh có sẵn trên máy tính.

Bước 1: Đặt con trỏ chuột tại vị trí muốn chèn hình ảnh -> vào thẻ Insert -> illustrations -> Pictures:

Vào thẻ Insert - illustrations - Pictures

Bước 2: Hộp thoại Insert Picture xuất hiện lựa chọn đường dẫn tới file ảnh cần chèn -> chọn ảnh cần chèn -> kích chọn Insert:

Chọn ảnh cần chèn - kích chọn Insert

Bước 3: Sau khi kích chọn Insert ảnh đã được chèn vào văn bản, bạn có thể tùy chỉnh theo ý muốn:

Ảnh đã được chèn vào văn bản

2. Chèn hình ảnh tìm kiếm trên mạng.

Bước 1: Đặt con trỏ chuột tại vị trí muốn chèn hình ảnh -> vào thẻ Insert -> illustrations -> Online Pictures:

Vào thẻ Insert - illustrations - Online Pictures

Bước 2: Hộp thoại Bing xuất hiện nhập cụm từ tìm kiếm cho hình ảnh -> nhấn Enter -> kết quả tìm kiếm được hiển thị -> lựa chọn hình ảnh muốn chèn vào văn bản -> kích chọn Insert:

Hộp thoại Bing xuất hiện nhập cụm từ tìm kiếm cho hình ảnh

Bước 3: Sau khi kích chọn Insert ảnh đã được chèn vào trong văn bản:

Sau khi kích chọn Insert ảnh đã được chèn vào trong văn bản

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách chèn hình ảnh vào văn bản trong Word.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận