Thực hiện in ấn trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết tới các bạn thao tác thực hiện in ấn trong Excel 2013.

Print in Excel 2013

Sau khi thiết lập trang in bước cuối cùng bạn hãy thao tác để in bảng tính trong Excel.

Bước 1: Sau khi thiết lập xong trang tính -> kích chọn File -> Print:

Sau khi thiết lập xong trang tính - kích chọn File - Print

Bước 2: Cửa sổ Print xuất hiện trong mục pages: lựa chọn số trang cần in ví dụ in từ trang số 2 tới trang số 21:

Lựa chọn số trang cần in

Bước 3: Lựa chọn kiểu in khi số bản copy lớn hơn 1:

- Collated: In lần lượt hết số trang bản thứ nhất rồi tới bản thứ 2.

- Collated: In lần lượt hết số trang bản thứ nhất rồi tới bản thứ 2.

- Uncollated: In lần lượt hết trang thứ 1 của tất cả các bản copy xong mới chuyển sang trang kết tiếp.

Lựa chọn kiểu in khi số bản copy lớn hơn 1

Bước 4: Lựa chọn hướng in:

- Portrait Orientation: Hướng dọc.

- Landscape Orientation: Hướng giấy ngang.

Lựa chọn hướng in

Bước 5: Căn lề cho trang in như hình vẽ:

- Top: Lề trên.

- Bootom: Lề dưới.

- Right: Lề phải.

- Left: Lề trái.

Căn lề cho trang in

Bước 6: Kiểm tra lại kiểu in số trang trên 1 tờ giấy được mô tả như hình vẽ:

Kiểm tra lại kiểu in số trang trên 1 tờ giấy

Bước 7: Kích chọn Copies để nhập số bản in:

Kích chọn Copies để nhập số bản in

Cuối cùng kích chọn printer lựa chọn máy in và kích chọn Print tiến hành in dữ liệu:

Kích chọn printer lựa chọn máy in và kích chọn Print tiến hành in dữ liệu

Trên đây là hướng dẫn chi tiết tới các bạn các thao tác thực hiện in ấn trong Excel 2013.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận