Thêm Word Art trong PowerPoint

Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết tới các bạn cách thêm Word Art trong PowerPoint.

Bước 1: Vào thẻ Insert -> Text -> WordArt -> Lựa chọn kiểu chữ nghệ thuật cần tạo với những mẫu có sẵn:

Vào thẻ Insert - Text - WordArt - Lựa chọn kiểu chữ

Bước 2: Nhập nội dung cần tạo chữ nghệ thuật:

Nhập nội dung cần tạo chữ nghệ thuật

Bước 3: Sau khi nhập xong nội dung chữ cần tạo -> vào thẻ Format định dạng cho chữ, kích chọn Text Fill để chọn màu chữ, Text Outline lựa chọn màu viền cho chữ:

Vào thẻ Format định dạng cho chữ

Bước 4: Kích chọn Text Effect lựa chọn các hiệu ứng cho chữ, ví dụ chọn hiệu ứng đổ bóng cho chữ:

Kích chọn Text Effect lựa chọn các hiệu ứng cho chữ

Bước 5: Lựa chọn các hiệu ứng khác cho chữ:

Lựa chọn các hiệu ứng khác cho chữ

- Kết quả sau khi chỉnh sửa:

Kết quả sau khi chỉnh sửa

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách thêm WordArt trong PowerPoint.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận