Tắt tính năng Protected View khi mở văn bản Word, Excel

Thật khó chịu khi chúng ta khởi động những file Word, Excel mà chúng hiển thị Protected View và chúng ta không thể chỉnh sửa được file đó nếu không nhấn vào Enable Editing. Trong bài viết này, Thủ thuật phần mềm sẽ hướng dẫn các bạn cách tắt tính năng Protected View trên Word và Excel.

Tắt tính năng Protected View khi mở văn bản Word, Excel

1. Tắt tính năng Protected View trên Word

Bước 1: Các bạn tiến hành chọn File để mở thêm các tùy chọn.

Chọn File để mở các tùy chọn

Bước 2: Sau đó, các bạn chọn Options để xem các thiết lập trên Word.

Chọn Options

Bước 3: Tiếp theo, các bạn chọn Trust Centrer và chọn Trust Center Settings…

Chọn Trust Center Settings

Bước 4: Cuối cùng, các bạn chọn thẻ Protected Viewbỏ tích 3 dòng sau:

  • Enable Protected View for files originating from the internet
  • Enable Protected View for files located in protentially unsafe locations
  • Enable Protected View for Outlook attachments

Sau đó, các bạn nhấn OK để lưu lại thiết lập của mình. Từ nay trở đi, khi các bạn những file Word sẽ không thấy thông báo Protected View nữa.

Thiết lập Protected View

2. Tắt tính năng Protected View trên Excel

Bước 1: Các bạn tiến hành chọn File để mở thêm các tùy chọn.

Chọn File

Bước 2: Sau đó, các bạn chọn Options để xem các thiết lập trên Excel.

Chọn Options trong Excel

Bước 3: Tiếp theo, các bạn chọn Trust Centrer và chọn Trust Center Settings…

Chọn Trust Center Settings trong Excel

Bước 4: Cuối cùng, các bạn chọn thẻ Protected Viewbỏ tích 3 dòng sau:

  • Enable Protected View for files originating from the internet
  • Enable Protected View for files located in protentially unsafe locations
  • Enable Protected View for Outlook attachments

Sau đó, các bạn nhấn OK để lưu lại thiết lập của mình. Từ nay trở đi, khi các bạn những file Word sẽ không thấy thông báo Protected View nữa.

Bỏ 3 tịch chọn trong Protected View

Trong bài viết này, Thủ thuật phần mềm đã hướng dẫn các bạn cách tắt Protected View khi mở các file trên Word và Excel. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận