Tạo mật khẩu bảo vệ thư mục không dùng phần mềm

Bạn có tài liệu, ứng dụng quan trọng hoặc đơn giản là bạn không muốn ai đó sử dụng máy tính chung với mình xem được nội dung trong thư mục nào đó. Bạn sẽ nghĩ đến làm cách nào để người khác không xem được thư mục trên máy tính? Tìm phần mềm? Hiện nay có rất nhiều phần mềm hỗ trợ giúp bạn việc này. Nhưng trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo mật khẩu cho thư mục mà không cần đến phần mềm hỗ trợ.

Bước 1: Mở thư mục cần tạo mật khẩu bảo vệ, nhấn chuột phải chọn New -> Text Document.

Tạo file Text

Bước 2: Mở file text vừa tạo ra và nhập vào đoạn mã sau (PASSWORD: bạn có thể thay đổi thành mật khẩu mà bạn muốn đặt.

cls

@ECHO OFF

title Folder Private

if EXIST "Thuthuatphanmem Locker" goto UNLOCK

if NOT EXIST Private goto MDLOCKER

:CONFIRM

echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)

set/p "cho=>"

if %cho%==Y goto LOCK

if %cho%==y goto LOCK

if %cho%==n goto END

if %cho%==N goto END

echo Invalid choice.

goto CONFIRM :LOCK

ren Private "Thuthuatphanmem Locker"

attrib +h +s "Thuthuatphanmem Locker"

echo Folder locked

goto End

:UNLOCK

echo Enter password to unlock folder

set/p "pass=>"

if NOT %pass%== PASSWORD goto FAIL

attrib -h -s "Thuthuatphanmem Locker"

ren "Thuthuatphanmem Locker" Private

echo Folder Unlocked successfully

goto End

:FAIL echo Invalid password

goto end

:MDLOCKER

md Private

echo Private created successfully

goto End

:End

Code bảo vệ thư mục

Sau đó lưu file này lại với tên thuthuatphanmem_locked.bat rồi nhấn Save để hoàn thành.

Lưu file dưới dạng đuôi bat

Bước 3: Xóa file text đã tạo ở Bước 1, nhấn đúp chuột vào file thuthuatphanmem_locked.bat. Lúc này xuất hiện thư mục Private và công việc của bạn là đưa tất cả các tài liệu, ứng dụng cần bảo mật vào thư mục này.

Di chuyển vào thư mục Private

Bước 4: Sau khi di chuyển dữ liệu vào thư mục Private bạn click đúp chuột tiếp vào file thuthuatphanmem_locked.bat. Cửa sổ lệnh Folder Private hiện lên với thông báo rằng bạn có muốn ẩn và khóa thư mục hiện tại không? Nhập Y rồi nhấn Enter, ngay lập tức thư mục Private sẽ không còn.

Khóa Folder

Bước 5: Để truy cập vào thư mục Private đã bị khóa các bạn nhấn đúp chuột vào file thuthuatphanmem_locked.bat. Cửa sổ lệnh Folder Private hiện ra bạn chỉ cần nhập đúng mật khẩu mà bạn vừa tạo ra cho thư mục bảo mật rồi nhấn Enter. Nhập đúng mật khẩu tức thì thư mục Private sẽ cho phép bạn truy cập bình thường.

Nhập Password để mở thư mục

Như vậy là quá trình tạo thư mục cho mật khẩu không dùng phần mềm thật đơn giản và nhanh chóng phải không bạn?

Bình luận (1)

  1. avatar
    Phương Phươngon June 15, 2016

    Sao tôi bấm Y rồi Enter mà Folder Private vẫn còn?

Viết bình luận