Tạo đường viền bao quanh văn bản Word

Bạn có thể tạo đường viền cho 1 đoạn văn hoặc cho toàn trang văn bản, bạn có thể sử dụng cách tạo đường viền phân cách giữa 2 đoạn mà bạn muốn làm nổi bật chúng.

1. Tạo đường viền bao quanh 1 đoạn văn bản bất kì

Bước 1: Bôi đen đoạn văn bản muốn tạo đường viền -> Vào tab DESIGN -> Page Borders.

Page Borders

Bước 2: Chọn tab Borders.

- Mục Style: Chọn kiểu đường viền.

- Mục Setting: Chọn kiểu hiệu ứng.

- Mục Color: Chọn màu cho đường viền.

- Mục Width: Chọn độ rộng của đường viền.

Borders

Bước 3: Trường hợp bạn muốn thiết lập một số tùy chọn vị trí của đường viền kích chọn Options. Hộp thoại xuất hiện, tùy yêu cầu bạn chọn khoảng cách phù hợp -> OK.

Options

Bước 4: Tạo màu nền cho đoạn văn bản, kích chọn tab Shading -> chọn màu thích hợp trong mục Fill.

Shading

Trường hợp bạn không muốn tạo đường viền phía nào thì kích chuột vào đường viền đó trên mục Preview.

Kết quả:

Kết quả

2. Tạo đường viền bao quanh 1 trang văn bản

Bước 1: Đặt con trỏ chuột tại trang muốn tạo đường viền -> Vào tab DESIGN -> Page Borders.

Page Borders 2

Bước 2: Hộp thoại xuất hiện -> chọn tab Page Border:

- Mục Style: Chọn kiểu đường viền.

- Mục Color: Chọn màu sắc của đường viền.

- Mục Width: Chọn độ rộng của đường viền.

- Mục Art: Chọn đường viền nghệ thuật.

- Mục Apply to: Áp dụng việc thiết lập đường viền cho trang hiện tại hay toàn bộ các trang.

Page Border

Bước 3: Chuyển sang tab Shading để đổ màu nền cho văn bản trên trang -> Chọn màu nền trong mục Fill -> OK.

Shading 2

Kết quả:

Kết quả 2

3. Tạo đường viền phân cách giữa 2 đoạn văn bản

Trường hợp các bạn muốn tạo 1 đường viền phân cách giữa 2 đoạn văn bản bạn có thể làm như sau:

Bước 1: Bôi đen đoạn văn bản muốn tạo phân cách -> DESIGN -> Page Borders.

Page Borders 3

Bước 2: Chọn tab Boders -> Chọn kiểu và màu sắc cho đường viền.

Boders 2

Bước 3: Sau khi chọn xong đường viền bạn chuyển sang mục Preview kích chọn vào đường viền phía bên trái, bên phải và phía trên để loại bỏ đường viền đó. Hoặc có thể chọn kiểu ở mục (1)(2) -> OK.

OK

Kết quả:

Kết quả 3

4. Xóa bỏ đường viền

- Xóa bỏ đường viền của 1 đoạn văn bản:

Bước 1: Bôi đen đoạn văn bản muốn xóa đường viền -> DESIGN -> Page Borders.

Page Borders 4

Bước 2: Chọn tab Borders -> Trong mục Setting chọn None -> OK.

None

- Xóa bỏ đường viền trên trang văn bản:

Tương tự như đường viền trên đoạn văn bản -> Chọn tab Page Borders -> Trong mục Setting chọn None -> OK.

None 2

Tùy yêu cầu bạn hãy lựa chọn đường viền cho phù hợp.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận