Tố Hữu

Thủ thuật Tố Hữu, hướng dẫn Tố Hữu, tổng hợp các bài viết về Tố Hữu

Bài thơ Việt Bắc (Tố Hữu) bản đầy đủ

Bài thơ Việt Bắc (Tố Hữu) bản đầy đủ

Việt Bắc là một bài thơ lục bát dài 150 câu, cấu trúc theo hình thức đối đáp, do nhà thơ Tố Hữu sáng tác năm 1954 và được xuất bản trong tập thơ mang tên Việt Bắc.