SSID

Thủ thuật SSID, hướng dẫn SSID, tổng hợp các bài viết về SSID

Cách tắt SSID của Router để bảo mật tốt hơn

Cách tắt SSID của Router để bảo mật tốt hơn

Để bảo mật cho wifi nhà bạn, ngoài việc chúng ta thường xuyên thay đổi mật khẩu thì còn một cách khác rất hiệu quả đó là ẩn luôn tên wifi nhà bạn hay còn gọi là ẩn SSID của Router.