SHA1

Thủ thuật SHA1, hướng dẫn SHA1, tổng hợp các bài viết về SHA1

Top 5 phần mềm check mã MD5, SHA1 miễn phí tốt nhất

Top 5 phần mềm check mã MD5, SHA1 miễn phí tốt nhất

Có thể bạn chưa biết về mã MD5, SHA1 nhưng đó là một trong những mã quan trọng giúp cho người dùng có thể tải về chính xác phần mềm mà mình cần, tránh trường hợp tải về nhầm phần mềm giả mạo chứa virus.

Cách check mã MD5 và SHA1 để kiểm tra tính toàn vẹn của file

Cách check mã MD5 và SHA1 để kiểm tra tính toàn vẹn của file

Khi tải những file với dung lượng lớn, để kiểm tra file tải về có nguyên gốc, có bị lỗi trong quá trình tải hay file đã bị sửa đổi trước khi chia sẻ đến người sử dụng không thì các bạn cần check mã MD5 hoặc SHA1.