Best Regards

Thủ thuật Best Regards, hướng dẫn Best Regards, tổng hợp các bài viết về Best Regards

Best Regards là gì? Cách sử dụng Best Regards

Best Regards là gì? Cách sử dụng Best Regards

Bạn đã bao giờ thấy cụm từ “Best Regards” xuất hiện đâu đó chưa? Tôi chắc hẳn, nếu bạn làm việc với sếp tây nhiều hoặc gửi thư cho đối tác thì “Best Regards” khá quen thuộc.