Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Tổng hợp các bài tập thực hình tin học văn phòng kèm lời giải cho các bạn.

Bài tập 1: Định dạng văn bản, chèn kí tự đặc biệt cho đoạn văn như hình

Định dạng văn bản, chèn kí tự đặc biệt cho đoạn văn

Hướng dẫn:

Bước 1: Soạn thảo nội dung văn bản, định dạng chữ in đậm, in nghiêng

Soạn thảo nội dung văn bản, định dạng chữ in đậm, in nghiêng

Bước 2: Định dạng font chữ cho các câu thơ 3, 4 thuộc font Arial:

Định dạng font chữ cho các câu thơ 3, 4 thuộc font Arial

Tương tự câu 7, 8 thuộc font Tahoma.

Bước 3: Đặt con trỏ chuột giữa 2 đoạn thơ -> vào thẻ Insert -> Symbol -> Symbol -> More Symbol:

Vào thẻ Insert - Symbol - Symbol - More Symbol

Bước 4: Trong mục Font chọn Widings chứa kí tự cần chèn -> kích đúp vào kí tự cần chèn hoặc nhấn Insert:

Trong mục Font chọn Widings chứa kí tự cần chèn

Kết quả đã chèn kí tự đặc biệt phân cách 2 đoạn thơ:

Kết quả đã chèn kí tự đặc biệt phân cách 2 đoạn thơ

Bước 5: Bôi đen đoạn thơ thứ 2 cần chèn kí tự đầu dòng vào thẻ Home -> nhấn vào biểu tượng Bullets -> lựa chọn kí tự muốn sử dụng làm kí tự đầu dòng:

Vào thẻ Home - nhấn vào biểu tượng Bullets - lựa chọn kí tự

Bước 6: Cuối cùng bạn chỉ cần chỉnh lại vị trí đoạn 2 so với đoạn 1 bằng cách di chuyển vị trí trên thanh Ruler:

Chỉnh lại vị trí đoạn 2 so với đoạn 1

Như vậy đã soạn thảo và định dạng bài thơ theo yêu cầu:

Như vậy đã soạn thảo và định dạng bài thơ theo yêu cầu

Bài tập 2: Chia văn bản theo cột, viết chữ đầu dòng theo mẫu

Chia văn bản theo cột, viết chữ đầu dòng theo mẫu

Hướng dẫn:

Bước 1: Soạn thảo nôi dung text theo yêu cầu, chú ý khi soạn thảo xong nhấn phím Enter kết thúc đoạn văn bản -> bôi đen toàn bộ văn bản -> vào thẻ Layout -> Columns -> chọn Three vì ở đây chia 3 cột:

Bôi đen toàn bộ văn bản - vào thẻ Layout - Columns - chọn Three

Kết quả đã chia văn bản thành 3 cột:

Kết quả đã chia văn bản thành 3 cột

Nếu các bạn không nhấn Enter kết thúc cho đoạn văn thì khi chia dù chọn 3 cột nhưng vẫn bị lỗi, nó thực hiện viết hết cột thứ 1 cho đến hết trang mới chuyển sang cột thứ 2:

Cần nhấn Enter kết thúc cho đoạn văn để chuyển sang cột thứ 2

Bước 2: Bôi đen chữ cần tạo chữ cái viết hoa đầu đoạn -> vào thẻ Insert -> Text -> Dropcap -> Dropped:

Vào thẻ Insert - Text - Dropcap - Dropped

Bước 3: Tùy chỉnh vị trí chữ Dropcap bạn được kết quả theo yêu cầu bài:

Tùy chỉnh vị trí chữ Dropcap

Bài tập 3: Sử dụng bảng biểu như hình dưới

Sử dụng bảng biểu như hình

Hướng dẫn:

Bước 1: Tạo bảng gồm 2 cột 3 dòng để điền quốc huy và nhà trường:

Tạo bảng gồm 2 cột 3 dòng để điền quốc huy và nhà trường

Bước 2: Nhập nội dung -> loại bỏ đường viền của bảng:

Nhập nội dung - loại bỏ đường viền của bảng

Bước 3: Nhập tiêu đề bảng -> căn chỉnh in đậm và vị trí chính giữa:

Nhập tiêu đề bảng - căn chỉnh in đậm và vị trí chính giữa

Bước 4: Tạo bảng gồm 7 cột 8 dòng để tạo bảng điểm:

Tạo bảng gồm 7 cột 8 dòng để tạo bảng điểm

Bước 5: Nhập tiêu đề bảng như hình:

Nhập tiêu đề bảng

Bước 6: Bôi đen từ ô điểm học kì I tới cuối bảng -> chuột phải chọn Merge Cell:

Bôi đen từ ô điểm học kì I tới cuối bảng - chuột phải chọn Merge Cell

Tương tự hòa ô cho các ô còn lại.

Bước 7: Vì nhiều ô nên vị trí không ở vị trí chính giữa -> lựa chọn các ô cần căn chỉnh -> vào thẻ layout -> Alignment -> kích chọn biểu tượng Align Center:

Chỉnh chữ  nằm ở chính giữa ô

Bước 8: Tương tự căn chỉnh cho các ô còn lại. Căn chỉnh lại hướng chữ cho điểm toán, Vật lý, hóa học bằng cách bôi đen 3 ô đó -> vào thẻ layout -> Alignment -> Text Direction:

Đổi hướng chữ trong ô

Việc còn lại bạn chỉ cần nhập nội dung cho bảng:

Nhập nội dung cho bảng

Bài tập 4: Tạo đối tượng đồ họa và định dạng văn bản như hình

Tạo đối tượng đồ họa và định dạng văn bản

Hướng dẫn:

Bước 1: Vào thẻ Insert -> chọn khung hình cần tạo:

Vào thẻ Insert - chọn khung hình cần tạo

Bước 2: Nhấn giữ chuột để vẽ khung hình theo ý muốn -> tùy chỉnh màu sắc, các hiệu ứng:

Nhấn giữ chuột để vẽ khung hình theo ý muốn

Bước 3: Chuột phải vào đối tượng chọn Add text:

Chuột phải vào đối tượng chọn Add text

Bước 4: Nhập nội dung cần chèn -> bôi đen nội dung cần tạo kí tự đầu dòng - > vào thẻ Home -> Bullet -> lựa chọn kí tự cần tạo đầu dòng:

Vào thẻ Home - Bullet - lựa chọn kí tự cần tạo đầu dòng

Tương tự chèn kí tự đặc biệt -> kết quả đã đạt được theo yêu cầu bài:

Tương tự chèn kí tự đặc biệt

Bài tập 5: Chèn chữ nghệ thuật, chèn ảnh vào văn bản như hình

Chèn chữ nghệ thuật, chèn ảnh vào văn bản

Hướng dẫn:

Bước 1: Chèn bảng gồm 2 cột 1 hàng -> nhập nội dung chữ cần chèn:

Chèn bảng gồm 2 cột 1 hàng - nhập nội dung chữ cần chèn

Bước 2: Vào thẻ Insert -> Text -> Word Art -> lựa chọn kiểu chữ cần chèn:

Vào thẻ Insert - Text - Word Art - lựa chọn kiểu chữ cần chèn

Bước 3: Nhập nội dung tiêu đề -> vào thẻ Format -> kích chọn biểu tượng Text Effect -> lựa chọn kiểu vòng cung cần tạo cho chữ nghệ thuật:

Chọn kiểu vòng cung cần tạo cho chữ nghệ thuật

Điều chỉnh độ cong cho chữ bằng cách kích chọn biểu tượng nút tròn hình cam:

Điều chỉnh độ cong cho chữ

Bước 4: Xóa bỏ đường viền của bảng -> vào thẻ Insert -> chọn Picture -> lựa chọn Online Picture để tìm kiếm ảnh chèn trên mạng:

Vào thẻ Insert - chọn Picture - lựa chọn Online Picture

Bước 5: Nhập từ liên quan tới hình ảnh cần tìm -> nhấn Enter -> kết quả hiển thị kích chọn ảnh muốn chèn -> Insert:

Nhập từ liên quan tới hình ảnh cần tìm - nhấn Enter

Tùy chỉnh lại kích thước của ảnh cho phù hợp với nội dung -> Kết quả bạn đã giải quyết yêu cầu bài:

Tùy chỉnh lại kích thước của ảnh cho phù hợp với nội dung

Bài tập 6: Tạo Header, Footer, đánh số trang chèn chú thích cho văn bản như hình

Tạo Header, Footer, đánh số trang chèn chú thích cho văn bản

Hướng dẫn:

Chèn Header tương tự chèn Footer. Ví dụ để chèn Header bạn vào thẻ Insert -> chọn Header -> lựa chọn kiểu cần tạo Header:

Vào thẻ Insert - chọn Header - lựa chọn kiểu cần tạo Header

Nhập nội dung cần tạo Header:

Nhập nội dung cần tạo Header

Đặt con trỏ chuột tại vị trí muốn chèn số trang -> vào thẻ Insert -> Page Number -> Current Position:

Vào thẻ Insert - Page Number - Current Position

Kết quả đã tạo Header có kèm số trang:

Kết quả đã tạo Header có kèm số trang

Thực hiện tương tự muốn chèn tiêu đề chân trang chỉ khác bạn vào thẻ Insert -> chọn Footer

Bài tập 7: Gõ công thức trong Word

Gõ công thức trong Word

Hướng dẫn:

Gõ chỉ số dưới nhấn tổ hợp phím Ctrl + = hoặc vào thẻ Home kích chọn biểu tượng x với chỉ số dưới:

Vào thẻ Home kích chọn biểu tượng x với chỉ số dưới

Để quay trở lại chế độ bình thường nhấn tổ hợp Ctrl + = một lần nữa hoặc kích chọn biểu tượng x (với chỉ số dưới) trong thẻ Font

Tương tự để gõ chỉ số trên nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + + hoặc kích chọn biểu tượng chỉ số trên trong thẻ Font:

Tại thẻ Home kích chọn biểu tượng x với chỉ số trên

Kết hợp cách gõ chỉ số trên và chỉ số dưới bạn đã có thể giải quyết yêu cầu của bài tập:

Hoàn thành yêu cầu gõ công thức của bài tập

Bài tập 8: Tạo sơ đồ

Tạo sơ đồ

Hướng dẫn:

Với bài này bạn chỉ cần vào thẻ Insert -> Shapes lựa chọn hình khối tạo nên sơ đồ theo yêu cầu bài:

Vào thẻ Insert - Shapes - lựa chọn hình khối

Để hình khối ấn tượng hơn bạn tạo thêm cho nó các hiệu ứng:

Thêm hiệu ứng cho hình khối

Sau khi tạo xong chuột phải chọn Add Text để chèn chữ vào trong hình khối:

Chuột phải chọn Add Text để chèn chữ vào trong hình khối

Cuối cùng sau khi tạo xong sơ đồ bạn cần chọn tất cả đối tượng -> chuột phải chọn Group để thành 1 khối thống nhất hạn chế việc sai vị trí trên hình:

Chọn tất cả đối tượng - chuột phải chọn Group

Kết quả bạn có thể di chuyển chúng 1 cách dễ dàng:

Kết quả bạn có thể di chuyển chúng 1 cách dễ dàng

Bài tập 9: Tạo giấy mời theo mẫu

Tạo giấy mời theo mẫu

Hướng dẫn:

Ở bài này mấu chốt vấn đề tạo dấu chấm trên các dòng bằng nhau sao cho giấy mời đạt chuẩn mực. Bôi đen các dòng cần tạo dấu chấm khi nhấn Tab-> nhấn chuột trái vào vị trí muốn kết thúc dấu chấm trên thanh Ruler:

Bôi đen các dòng cần tạo dấu chấm - nhấn Tab - nhấn chuột trái trên thanh Ruler

Kích đúp chuột vào dấu tab vừa tạo -> hộp thoại xuất hiện tùy chỉnh độ dài tab tạo dấu chấm -> trong mục Leader kích chọn 2…. -> kích chọn OK:

Tùy chỉnh độ dài tab tạo dấu chấm

Đặt con trỏ chuột sau dấu hai chấm của dòng Trân trọng kính mời nhấn phím Tab -> dấu chấm được tạo đến vị trí đặt tab. Tương tự với các dòng còn lại.

Việc cuối cùng bạn tạo đường viền cho giấy mời vừa tạo:

Tạo đường viền cho giấy mời

Giấy mời được tạo như mong muốn:

Giấy mời được hoàn thành

Có thể chèn thêm ảnh vào trong giấy mời

Như vậy với một số bài tập thực hành trên đây thuật ngữ Tin học văn phòng sẽ không còn là khó với bạn. Chúc bạn thành công!

Viết bình luận