Lặp lại tiêu đề bảng tính khi sang trang trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết tới các bạn cách lặp lại tiêu đề bảng tinh khi sang trang trong Excel 2013.

Repeat Title

Để lặp lại tiêu đề bảng tính khi sang trang làm theo bước sau:

Bước 1: Vào thẻ Page Layout -> Page Setup -> kích chọn vào biểu tượng mũi tên phía dưới:

Vào thẻ Page Layout - Page Setup - kích chọn vào biểu tượng mũi tên phía dưới

Bước 2: Hộp thoại Page Setup xuất hiện kích chọn tab Sheet trong mục Rows to repeat at top kích chọn biểu tượng để lựa chọn dòng tiêu đề cần lặp lại trên đầu mỗi trang khi sang trang mới:

Trong mục Rows to repeat at top kích chọn biểu tượng

Ví dụ ở đây chọn dòng số 6 là tiêu đề cần lặp lại.

- Bạn cũng có thể lựa chọn cột tiêu đề cần lặp lại khi sang trang mới được hiển thị phía bên trái của bảng tính bằng cách chọn dữ liệu trong mục Columns to repeat at left.

Bước 3: Sau khi lựa chọn xong bạn chọn 1 trong các tùy chọn sau:

- Print: Thực hiện in luôn trang tính.

- Print Preview: Thực hiện xem trước khi in.

Print Preview: Thực hiện xem trước khi in

- Ví dụ khi lựa chọn chế độ xem trước khi in, dòng tiêu đề Danh sách nhân viên được hiển thị khi sang trang mới:

Dòng tiêu đề Danh sách nhân viên được hiển thị khi sang trang mới

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách lặp lawij tiêu đề bảng tính khi sang trang trong Excel 2013.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận