Hướng dẫn sao lưu & khôi phục macOS với Time Machine

Trên macOS có công cụ Time Machine với chức năng tương tự với System Restore trên Windows giúp người dùng tạo điểm sao lưu và khôi phục dữ liệu. Trong bài viết dưới đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về sao lưu & khôi phục với Time Machine.

Hướng dẫn sao lưu & khôi phục macOS với Time Machine

1. Tạo bản sao lưu

Bước 1: Bạn cắm USB vào máy tính và click vào Apple (1) => System Preferences… (2).

Chọn System Preferences

Bước 2: Bạn click chọn Time Machine.

Click chọn Time Machine

Bước 3: Bạn click chọn Select Backup Disk…

Click chọn Select Backup Disk

Bước 4: Bạn click vào USB lưu trữ (1) => Use Disk (2).

Click vào USB lưu trữ rồi chọn Use Disk

Tiếp theo, bạn click vào Erase để xoá dữ liệu trên USB.

Click vào Erase để xoá dữ liệu trên USB

Sau đó, quá trình xoá dữ liệu USB sẽ diễn ra.

Quá trình xoá dữ liệu USB sẽ diễn ra

Bước 5: Bạn tích chọn vào mục Back Up Automatically để tự động tạo bản sao lưu. Sau đó, bạn sẽ thấy mục Next backup đếm ngược để chuẩn bị quá trình sao lưu.

Tích chọn vào mục Back Up Automatically để tự động tạo bản sao lưu

Quá trình sao lưu sẽ diễn ra và tuỳ theo dung lượng của file backup mà tốc độ nhanh/chậm tương ứng.

Quá trình sao lưu sẽ diễn ra và tuỳ theo dung lượng của file backup mà tốc độ nhanhchậm tương ứng

Mục Oldest backup sẽ hiển thị thời gian của bản sao lưu cũ nhất và mục Latest backup sẽ hiển thị thời gian của bản sao lưu gần đây nhất.

Mục Oldest backup sẽ hiển thị thời gian của bản sao lưu cũ nhất

2. Khôi phục từ bản sao lưu đã tạo

2.1. Khôi phục trên Time Machine

Time Machine dùng để khôi phục các file bạn đã xoá và giúp file đó quay trở lại vị trí cũ mà bạn đã xoá trước đó.

Bước 1: Bạn click vào Search (1) => tìm kiếm Time Machine (2) => click chọn ứng dụng Time Machine (3).

Click chọn ứng dụng Time Machine

Sau đó, giao diện Time Machine sẽ hiện lên theo dạng tab.

Giao diện Time Machine sẽ hiện lên theo dạng tab

Bước 2: Bạn có thể thao tác trên Time Machine bằng cách di chuột vào vùng thanh cuộn (1) và chọn mốc thời gian cần khôi phục file. Ngoài ra, bạn có thể di chuyển giữa các mục bằng cách click vào biểu tượng mũi tên lên/xuống (2) để chọn mốc thời gian bạn cần xem.

Để hiển thị thông tin xem trước (Preview), bạn hãy click chọn file và bấm phím cách (Space).

Click chọn file và bấm phím cách (Space)

Bước 3: Để khôi phục file, bạn click chọn file cần khôi phục (1) => Restore (2).

Click chọn file cần khôi phục rồi chọn Restore

2.2. Khôi phục qua macOS Recovery

Bước 1: Bạn khởi động lại máy và bấm tổ hợp phím Command + R.

Khởi động lại máy và bấm tổ hợp phím Command + R

Bước 2: Bạn chọn ngôn ngữ (1) => Next (2).

Chọn Ngôn ngữ và nhấn Next

Bước 3: Bạn click chọn Restore From Time Machine Backup (1) => Continue (2).

Click chọn Restore From Time Machine Backup và nhấn Continue

Bước 4: Bạn click Continue để tiếp tục.

Click Continue để tiếp tục

Bước 5: Bạn chọn USB chứa bản backup (1) => Continue (2).

Chọn USB chứa bản backup và nhấn Continue

Bước 6: Bạn chọn bản Backup cần khôi phục (1) => Continue (2).

Chọn bản Backup cần khôi phục

Bước 7: Bạn click chọn ổ đĩa cần khôi phục (1) => Restore (2) và bấm Erase Disk nếu có thông báo hiện lên màn hình. Sau đó, quá trình khôi phục sẽ diễn ra và khởi động lại.

Bấm Erase Disk nếu có thông báo hiện lên màn hình

Qua hướng dẫn trong bài viết, bạn có thể tạo nhanh chóng bản sao lưu và khôi phục lại với Time Machine trên máy Mac. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận