Hướng dẫn đặt mật khẩu cho tài liệu Word

Ngày nay, hầu hết mọi người đều sử dụng công cụ Microsoft Word để soạn thảo văn bản. Trong quá trình sử dụng máy tính, chúng ta không thể tránh khỏi việc người khác sử dụng máy tính của mình đồng nghĩa với việc họ có thể sẽ mở tài liệu của mình. Tuy nhiên, có những văn bản mà ta có thể cho người khác xem được nhưng có những văn bản mà ta không thể cho người khác xem được ví dụ như nhật ký hay những hợp đồng, văn kiện phải được bảo mật. Để tránh tình trạng này, tôi xin hướng dẫn cách đặt mật khẩu cho văn bản Word.

Ví dụ Hướng dẫn đặt mật khẩu cho tài liệu Word

Bài hướng dẫn đặt mật khẩu cho tài liệu Word

Đối với Microsoft Word 2010:

Bước 1: Thực hiện mở tài liệu

Bước 2: Thiết lập mật khẩu

- Trên thanh công cụ chọn File chọn Protect Document chọn Encrypt Password

Mở công cụ để đặt mật khẩu cho tài liệu Word

- Điền mật khẩu cho tài liệu

Đặt mật khẩu cho tài liệu Word

- Điền lại mật khẩu

Xác nhận mật khẩu đã đặt cho văn bản

Và kết quả là:

kết quả đặt mặt khẩu cho tài liệu

Đối với Microsoft Word 2007:

Bước 1: Mở tài liệu

Bước 2: Chọn biểu tượng Microsoft Word --> Save as. Hộp thoại Save as xuất hiện ta thực hiện:

+ Điền tên tài liệu cần đặt mật khẩu nếu bạn muốn tạo một tên mới còn không bạn giữ nguyên

+ Chọn Tool--> General Options

Hướng dẫn đặt mật khẩu cho tài liệu Word

Bước 3: Đặt mật khẩu cho tài liệu

Cửa số General Options có các tùy chọn sau tùy vào mục đích sử dụng của bạn mà bạn có thể đặt mật khẩu cho tài liệu của mình:

- Password to open: Đặt mật khẩu để mở tài liệu (Khi mở tài liệu thì bạn phải điền mật khẩu này mới có thể mở được)
- Password to modify: Mật khẩu để chỉnh sửa tài liệu (Thiết lập này để tránh người khác chỉnh sửa vào tài liệu của mình )

Đặt mật khẩu cho tài liệu

Bước 4: Điền lại mật khẩu

Xác nhận mật khẩu cho tài liệu

Vậy là xong và kết quả thu được tương tự như ở Microsoft Word 2010.

Bình luận (1)

  1. avatar
    Phạm Thị Thu Hươngon April 04, 2016

    Xin cảm ơn!

Viết bình luận