Hướng dẫn cách tô màu hàng, cột xen kẽ trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách tô màu hàng, cột xen kẽ trong Excel.

1. Tô màu hàng xen kẽ

Bước 1: Mở file Excel -> lựa chọn dòng cần tô màu xen kẽ -> Vào tab HOME -> Conditional Formating -> New Rule

New Rule

Bước 2: Hộp thoại xuất hiện kích chọn Use a format to determine which cells to format -> tại mục Format values where this formula is true nhập công thức =MOD(ROW(),2) (tùy phiên bản dùng dấu phẩy hoặc chấm phẩy) -> Kích chọn Format chọn màu tô.

Format

Bước 3: Chọn tab Fill -> lựa chọn màu tô trong mục BackGround Color -> OK.

BackGround Color

Kết quả:

Kết quả

Bước 4: Để thay đổi lại màu tô bạn thực hiện như sau:

Vào tab HOME -> Conditional Formatting -> New Rule

New Rule

Bước 5: Hộp thoại xuất hiện kích chọn Format hộp thoại xuất hiện bạn chọn màu tô.

OK

Kết quả:

Kết quả 2

2. Tô màu cột xen kẽ

Tương tự như tô màu hàng xen kẽ chỉ khác:

- Ở Bước 1: Lựa chọn cột cần tô màu.

- Ở Bước 2: Nhập công thức = MOD (COLUMN(),2).

Tô màu cột xen kẽ

Kết quả:

Kết quả 3

3. Tô màu xen kẽ hàng cột với điều kiện có dữ liệu và không có dữ liệu

Nếu cột ở vị trí lẻ (hoặc chẵn) và có dữ liệu => tô màu. Nếu cột ở vị trí chẵn (lẻ) có dữ liệu những không tô màu.

Tương tự như các bước trên nhưng tại bước 2 nhập công thức sau:

= And (Mod(Row(),2),CountA($A1:$G9): câu lệnh này sẽ tô màu dòng ở vị trí lẻ có dữ liệu nếu không chứa dữ liệu thì không tô màu hoặc cột ở vị trí chẵn cũng không tô màu.

Tô màu xen kẽ hàng cột

Kết quả: Dòng thứ 4 có dữ liệu nhưng do ô chẵn nên không tô màu.

Kết quả 4

Bạn cũng có thể làm ngược lại dòng chẵn có dữ liệu => tô màu, dòng lẻ không hoặc có dữ liệu và dòng chẵn không có dữ liệu => không tô màu bằng cách thay đổi câu lệnh: = And(Mod(Row(),2)>0,CountA($A1:$G9).

Trên đây là một số thủ thuật tô màu dòng, cột xen kẽ.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận