Hàm ISOWEEKNUM - Hàm trả về số thứ tự trong năm của tuần chứa ngày đã cho trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm ISOWEEKNUM – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm ngày tháng và thời gian rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm ISOWEEKNUM - Hàm trả về số thứ tự trong năm của tuần chứa ngày đã cho trong Excel

Mô tả: Hàm trả về số thứ tự trong năm của tuần chứa ngày đã cho.

Cú pháp: ISOWEEKNUM(date)

Trong đó: date là ngày cần xác định số thứ tự của tuần trong năm chứa ngày đó, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số liên tiếp để thuận tiện cho quá trình tính toán.

- Đối số date không phải là số hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Đối số date không phải là ngày hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Tìm số thứ tự của tuần trong năm tương ứng với ngày trong bảng dưới đây:

Tìm số thứ tự của tuần trong năm tương ứng với ngày trong bảng

- Tại ô cần tính nhập công thức: =ISOWEEKNUM(E7).

Tại ô cần tính nhập công thức =ISOWEEKNUM(E7)

- Nhấn Enter -> ngày 12/25/16 nằm ở tuần thứ 51 trong năm:

Ngày 12/25/16 nằm ở tuần thứ 51 trong năm

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

- Trường hợp giá trị ngày không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trường hợp giá trị ngày không hợp lệ - hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm ISOWEEKNUM.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận