Hàm HOUR - Hàm chuyển đổi một số sê-ri thành một giờ trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Hàm HOUR, Hàm chuyển đổi một số se-ri thành một giờ.

Mô tả: Hàm trả về giá trị giờ trong giá trị thời gian giờ phút giây hoặc giá trị ngày có chứa giờ.

Cú pháp: HOUR(Serial-number).

Trong đó:

Serial-number: Là giá trị thời gian muốn lấy riêng giá trị giờ, là tham số bắt buộc.

Ví dụ:

Tính giờ trong các giá trị thời gian sau:

Cách sử dụng hàm HOUR trong Excel

Để tính giá trị thời gian 8:45:25 nhập công thức: =HOUR(D6).

Nhấn Enter kết quả thời gian đó là 8 giờ. Do thời gian đó không quy định cụ thể là AM hay PM nên mặc định hàm trả về giá trị thời gian dựa theo thời gian ban đầu cần tính.

Cách sử dụng hàm HOUR trong Excel 3

Tương tự với giá trị thời gian ngày có chứa giờ và giá trị thời gian đổi sang số thập phân đều được tính đổi thông qua hàm HOUR.

Cách sử dụng hàm HOUR trong Excel 4

Trên đây là cách sử dụng cũng như những trường hợp hay sử dụng tới hàm HOUR.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận