Hàm đếm trong Excel: Count và Countif

Việc thường xuyên phải xử lý tính toán dữ liệu với bảng tính Excel, sẽ có rất nhiều khi các bạn cần sử dụng hàm đếm. COUNT và COUNTIF là 2 hàm đếm cơ bản nhất, dễ sử dụng nhưng với những bạn mới tìm hiểu về Excel thì có thể các bạn chưa biết cách sử dụng chúng.

Count and Countif

Những bạn nào chưa biết cách sử dụng COUNT và COUNTIF có thể cùng tham khảo bài viết dưới đây, bài viết hướng dẫn cách sử dụng cùng ví dụ trực tiếp cách sử dụng hàm đếm COUNT và COUNTIF giúp các bạn dễ hiểu hơn.

Hàm COUNT

1. Chức năng.

Hàm Count dùng để đếm số ô chứa dữ liệu số trong vùng được chọn.

Ngoài ra còn có các hàm đếm sau:

Hàm Counta: Đếm số ô chứa dữ liệu trong vùng được chọn.

Hàm Countifs: Hàm thống kê có điều kiện.

Hàm Countblank: Đếm số ô trống trong vùng được chọn.

2. Cú pháp.

=COUNT(value1,value2…)

Trong đó value1, value2 … là những ô cần đếm, hoặc các bạn có thể nhập các vùng cần đếm.

3. Ví dụ.

Cho một bảng dữ liệu, yêu cầu đếm số sinh viên đã có điểm trong cột Điểm (bạn nào chưa có điểm là những bạn nợ).

Hàm Count trong Excel 1

Sử dụng hàm đếm Count: =COUNT(E5:E14)

Hàm Count trong Excel 2

Hàm COUNTIF

1. Chức năng.

Hàm Countif dùng để đếm số ô thỏa mãn điều kiện (criteria) trong vùng cần đếm (range).

2. Cú pháp.

=COUNT(range,criteria)

Trong đó: range là vùng cần đếm, criteria là điều kiện đếm.

3. Ví dụ.

Cho bảng dữ liệu như sau:

Hàm Countif trong Excel 1

Yêu cầu đếm số sinh viên có điểm lớn hơn hoặc bằng 8?

Áp dụng hàm COUNTIF như sau: =COUNTIF(E5:E14,">=8")

Hàm Countif trong Excel 2

COUNT và COUNTIF là 2 hàm đếm khá đơn giản, với bài hướng dẫn trên các bạn đã có thể sử dụng hàm đếm COUNT và COUNTIF cho công việc của mình.

Chúc các bạn thành công!

Bình luận (2)

  1. avatar
    hoang an lienon December 14, 2015

    em muon dem tong so hoc sinh dat diem " 5" trong mot ban loc " fitter" thi lam the nao a?

  2. avatar
    nguyễn tiến dũngon November 17, 2017

    mình cần đếm số lần xuất hiện trong 1 file, số lần trung số trong 1 cột ấy

Viết bình luận