Định dạng đường viền và nên cho bảng trong Word

Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết tới các bạn định dạng đường viền và nên cho bảng trong Word.

- Bạn có thể định dạng nhanh các kiểu đường viền và màu nền cho bảng bằng cách kích chọn Design -> lựa chọn các mẫu phù hợp với nội dung dữ liệu của bạn.

Kích chọn Design - lựa chọn các mẫu phù hợp

- Ngoài ra nếu bạn muốn chỉnh sửa theo cá tính riêng của mình thực hiện như sau:

Bước 1: Lựa chọn vùng dữ liệu trong bảng muốn tạo màu nền -> Design -> Shading -> lựa chọn màu nền muốn đổ (hoặc kích chọn vào More Color để tìm màu khác):

Lựa chọn vùng dữ liệu - Design - Shading - chọn màu nền muốn đổ

Bước 2: Sau khi lựa chọn màu vùng dữ liệu đã được đổ màu nền:

Vùng dữ liệu đã được đổ màu nền

Bước 3: Lựa chọn toàn bộ bảng muốn tạo đường viền -> Design -> Borders -> Borders -> Borders and Shading…

Lựa chọn toàn bộ bảng muốn tạo đường viền - Design - Borders

Bước 4: Hộp thoại Borders and Shading xuất hiện bao gồm các lựa chọn sau:

- Mục Setting:

+ None: Hủy đường viền bảng.

+ Box: Chỉ có đường ngoài không có đường trong.

+ All: Thay đổi kiểu đường viền cả 2 đường viền trong và ngoài đều thay đổi

+ Grid: Thay đổi đường viền bên ngoài đường trong giữ nguyên mặc định.

+Custom: Thay đổi đường viền bên trong đường ngoài giữ nguyên mặc định.

- Mục Style: lựa chọn kiểu đường viền.

- Mục Color: lựa chọn màu sắc cho đường viền.

- Mục Width: lựa chọn độ rộng cho đường viền.

Ví dụ ở đây chọn đường viền ngoài nét liền đậm, đường viền bên trong là nét đứt:

Hộp thoại Borders and Shading

Bước 5: Nhấn OK được kết quả:

Nhấn OK được kết quả

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách định dạng đường viền và màu nền cho bảng trong Word.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận