Công thức tính chu vi hình thoi & ví dụ minh họa

Tính chu vi hình thoi cũng là một dạng bài tập thường xuyên gặp khi bạn học toán hình học phẳng, nếu trong quá trình học trên lớp mà bạn vẫn chưa hiểu rõ về cách tính chu vi hình thoi và cần tìm hiểu thêm kiến thức để có thể giải quyết được nhiều dạng bài toán về tính chu vi hình thoi. Vậy mời bạn cùng ThuThuatPhanMem.vn tìm hiểu Công thức tính chu vi hình thoi & ví dụ minh họa trong bài viết dưới đây nhé.

Công thức tính chu vi hình thoi & ví dụ minh họa

I. Hình thoi là gì? Chu vi hình thoi là gì?

Hình thoi theo hình học Euclide được định nghĩa là tứ giác có 4 cạnh bằng nhau. Hình thoi cũng là một hình bình hành có 2 cạnh kề bằng nhau, hay hình bình hành có 2 đường chéo vuông góc với nhau.

Chu vi hình thoi là đường bao quanh toàn bộ diện tích hình đó, hay chính là tổng độ dài các đường bao quanh hình thoi.

Hình thoi là gì

Tính chất của hình thoi

  • Các góc đối nhau bằng nhau
  • Hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường
  • Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc của hình thoi
  • Hình thoi có tất cả tính chất của hình bình hành

II. Công thức tính chu vi hình thoi

Chu vi hình thoi là đường bao quanh toàn bộ diện tích hình đó, vì vậy muốn tính chu vi hình thoi ta chỉ cần cộng tổng độ dài của 4 cạnh hình thoi, mà các cạnh hình thoi bằng nhau nên bạn chỉ cần lấy độ dài một cạnh nhân với 4 (4 chính là 4 cạnh của hình thoi).

Công thức tính chu vi hình thoi: P = a x 4.

Trong đó:

  • P là chu vi hình thoi.
  • a là độ dài một cạnh hình thoi.

Công thức tính chu vi hình thoi

III. Ví dụ minh họa

Dạng 1: Tính chu vi hình thoi khi biết độ dài cạnh

Với dạng bài này bạn chỉ cần áp dụng công thức tính chu vi P = a x 4.

Ví dụ 1: Tính chu vi hình thoi khi viết độ dài cạnh = 8 cm.

Bài giải: Áp dụng công thức tính chu vi hình thoi P = a x 4

Vậy chu vi hình thoi là: 8 x 4 = 32 cm.

Dạng 2: Tính chu vi hình thoi biết độ dài các đường chéo

Hai đường chéo hình thoi vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường, nên hai đường chéo chia hình thoi thành 4 hình tam giác vuông. Nên khi cần tính chu vi hình thoi khi biết độ dài các đường chéo, bạn cần áp dụng định lý Pytago trong tam giác vuông để tìm ra cạnh hình thoi. Sau đó áp dụng công thức tính chu vi hình thoi để tính chu vi hình thoi.

Ví dụ 2: Tính chu vi hình thoi biết độ dài hai đường chéo là 12 cm và 16 cm.

Ví dụ 2

Bài giải: Gọi cạnh hình thoi bằng a, các đường chéo hình thoi lần lượt là \( \mathrm{d}_1 \) và \( \mathrm{d}_2 \).

Áp dụng định lý Pytago trong tam giác vuông bình phương của cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông.

Xét trong tam giác vuông có cạnh huyền là a, hai cạnh góc vuông là \( \frac{d_1}{2} \)và \( \frac{d_2}{2} \), ta có:

\( a^2=\left(\frac{d_1}{2}\right)^2+\left(\frac{d_2}{2}\right)^2=6^2+8^2=100 \)

Vậy a = 10 cm

Chu vi của hình thoi P = a x 4 = 10 x 4 = 40 cm

Vậy chu vi của hình thoi là 40 cm.

Trên đây ThuThuatPhanMem.vn đã cùng bạn tìm hiểu về hình thoi, công thức tính chu vi hình thoi và những ví dụ minh họa cụ thể về tính chu vi hình thoi. Hi vọng sau khi tham khảo bài viết này, bạn sẽ nắm rõ hơn kiến thức về hình thoi và cách tính chu vi hình thoi. Bạn cần rèn luyện thêm nhiều dạng bài tập về tính chu vi hình thoi để nâng cao kiến thức cho mình nhé. Cảm ơn bạn đã quan tâm và theo dõi bài viết này.

Viết bình luận