Bảng nhân chia, bảng cửu chương cho bé

Bảng cửu chương là một trong những kiến thức cần phải nắm được đối với học sinh cấp tiểu học. Trong bài viết hôm nay, ThuThuatPhanMem.vn gửi tặng bạn đọc những mẫu bảng nhân chia, bảng cửu chương đẹp để giúp cho việc học của các bé trở nên thú vị và dễ dàng hơn.

Bảng cửu chương cho bé

Dưới đây là mẫu bảng cửu chương nhân, chia chuẩn cùng với một số mẫu bảng cửu chương đẹp dành cho bé. Mời các bạn cùng tham khảo.

1. Bảng cửu chương nhân

1

2

3

4

5

1 x 1 = 1

2 x 1 = 2

3 x 1 = 3

4 x 1 = 4

5 x 1 = 5

1 x 2 = 2

2 x 2 = 4

3 x 2 = 6

4 x 2 = 8

5 x 2 = 10

1 x 3 = 3

2 x 3 = 6

3 x 3 = 9

4 x 3 = 12

5 x 3 = 15

1 x 4 = 4

2 x 4 = 8

3 x 4 = 12

4 x 4 = 16

5 x 4 = 20

1 x 5 = 5

2 x 5 = 10

3 x 5 = 15

4 x 5 = 20

5 x 5 = 25

1 x 6 = 6

2 x 6 = 12

3 x 6 = 18

4 x 6 = 24

5 x 6 = 30

1 x 7 = 7

2 x 7 = 14

3 x 7 = 21

4 x 7 = 28

5 x 7 = 35

1 x 8 = 8

2 x 8 = 16

3 x 8 = 24

4 x 8 = 32

5 x 8 = 40

1 x 9 = 9

2 x 9 = 18

3 x 9 = 27

4 x 9 = 36

5 x 9 = 45

1 x 10 = 10

2 x 10 = 20

3 x 10 = 30

4 x 10 = 40

5 x 10 = 50

 

6

7

8

9

10

6 x 1 =6

7 x 1 = 7

8 x 1 = 8

9 x 1 = 9

10 x 1 = 10

6 x 2 = 12

7 x 2 = 14

8 x 2 = 16

9 x 2 = 18

10 x 2 = 20

6 x 3 = 18

7 x 3 = 21

8 x 3 = 24

9 x 3 = 27

10 x 3 = 30

6 x 4 = 24

7 x 4 = 28

8 x 4 = 32

9 x 4 = 36

10 x 4 = 40

6 x 5 = 30

7 x 5 = 35

8 x 5 = 40

9 x 5 = 45

10 x 5 = 50

6 x 6 = 36

7 x 6 = 42

8 x 6 = 48

9 x 6 = 54

10 x 6 = 60

6 x 7 = 42

7 x 7 = 49

8 x 7 = 56

9 x 7 = 63

10 x 7 = 70

6 x 8 = 48

7 x 8 = 56

8 x 8 = 64

9 x 8 = 72

10 x 8 = 80

6 x 9 = 54

7 x 9 = 63

8 x 9 = 72

9 x 9 = 81

10 x 9 = 90

6 x 10 = 60

7 x 10 = 70

8 x 10 = 80

9 x 10 = 90

10 x 10 = 100

2. Bảng cửu chương chia

2 : 2 = 1

3 : 3 = 1

4 : 4 = 1

5 : 5 = 1

4 : 2 = 2

6 : 3 = 2

8 : 4 = 2

10 : 5 = 2

6 : 2 = 3

9 : 3 = 3

12 : 4 = 3

15 : 5 = 3

8 : 2 = 4

12 : 3 = 4

16 : 4 = 4

20 : 5 = 4

10 : 2 = 5

15 : 3 = 5

20 : 4 = 5

25 : 5 = 5

12 : 2 = 6

18 : 3 = 6

24 : 4 = 6

30 : 5 = 6

14 : 2 = 7

21 : 3 = 7

28 : 4 = 7

35 : 5 = 7

16 : 2 = 8

24 : 3 = 8

32 : 4 = 8

40 : 5 = 8

18 : 2 = 9

27 : 3 = 9

36 : 4 = 9

45 : 5 = 9

20 : 2 = 10

30 : 3 = 10

40 : 4 = 10

50 : 5  = 10

 

6 : 6 = 1

7 : 7 = 1

8 : 8 = 1

9 : 9 = 1

12 : 6 = 2

14 : 7 = 2

16 : 8 = 2

18 : 9 = 2

18 : 6 = 3

21 : 7 = 3

24 : 8 = 3

27 : 9 = 3

24 : 6 = 4

28 : 7 = 4

32 : 8 = 4

36 : 9 = 4

30 : 6 = 5

35 : 7 = 5

40 : 8 = 5

45 : 9 = 5

36 : 6 = 6

42 : 7 = 6

48 : 8 = 6

54 : 9 = 6

42 : 6 = 7

49 : 7 = 7

56 : 8 = 7

63 : 9 = 7

48 : 6 = 8

56 : 7 = 8

64 : 8 = 8

72 : 9 = 8

54 : 6 = 9

63 : 7 = 9

72 : 8 = 9

81 : 9 = 9

60 : 6 = 10

70 : 7 = 10

80 : 8 = 10

90 : 9 = 10

3. Một số mẫu bảng cửu chương đẹp cho bé

Bảng cửu chương 1 đến 10

Bảng cửu chương 1 đến 10

Bảng cửu chương bằng tiếng Anh

Bảng cửu chương bằng tiếng Anh

Bảng cửu chương cho bé

Bảng cửu chương cho bé

Bảng cửu chương cho học sinh

Bảng cửu chương cho học sinh

Bảng cửu chương chuẩn và đẹp

Bảng cửu chương chuẩn và đẹp

Bảng cửu chương chuẩn

Bảng cửu chương chuẩn

Bảng cửu chương dành cho bé

Bảng cửu chương dành cho bé

Bảng cửu chương dễ thương

Bảng cửu chương dễ thương

Bảng cửu chương đẹp và đáng yêu

Bảng cửu chương đẹp và đáng yêu

Bảng cửu chương đẹp

Bảng cửu chương đẹp

Bảng cửu chương ngộ nghĩnh cho bé

Bảng cửu chương ngộ nghĩnh cho bé

Bảng cửu chương nhân chia

Bảng cửu chương nhân chia

Bảng cửu chương nhân cho bé

Bảng cửu chương nhân cho bé

Bảng cửu chương Pythagoras đẹp

Bảng cửu chương Pythagoras đẹp

Bảng cửu chương Pythagoras

Bảng cửu chương Pythagoras

Bảng cửu chương từ 1 đến 12

Bảng cửu chương từ 1 đến 12

Bảng cửu chương từ 2 đến 10

Bảng cửu chương từ 2 đến 10

Bảng cửu chương viết tay đẹp

Bảng cửu chương viết tay đẹp

Bảng cửu chương

Bảng cửu chương

Mẫu bảng cửu chương đẹp

Mẫu bảng cửu chương đẹp

Mẫu bảng cửu chương

Mẫu bảng cửu chương

Mẫu bảng tính chia

Mẫu bảng tính chia

Với những mẫu bảng cửu chương đẹp và chuẩn trong bài viết, ThuThuatPhanMem.vn hi vọng đem lại cho các bé những phương pháp học tập thú vị và hiệu quả nhất! Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận