Chèn và hiệu chỉnh biểu đồ trong Word

Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết tới các bạn cách chèn và hiệu chỉnh biểu đồ trong Word.

Bước 1: Vào thẻ Insert -> illustrations -> Chart:

Vào thẻ Insert - illustrations - Chart

Bước 2: Hộp thoại Insert Chart xuất hiện lựa chọn kiểu biểu đồ muốn vẽ -> kích chọn OK:

Hộp thoại Insert Chart xuất hiện lựa chọn kiểu biểu đồ muốn vẽ

Bước 3: Nhập dữ liệu cho bảng dữ liệu dùng để vẽ biểu đồ, bạn có thể tùy chỉnh các trường dữ liệu:

Nhập dữ liệu cho bảng dữ liệu dùng để vẽ biểu đồ

Bước 4: Sau khi nhập xong dữ liệu, biểu đồ đã được vẽ, chỉnh sửa lại tiêu đề cho biểu đồ:

Biểu đồ đã được vẽ, chỉnh sửa lại tiêu đề cho biểu đồ

Bước 5: Kích chọn vào biểu đồ chọn Design -> Quick Styles để lựa chọn nhanh các kiểu cho biểu đồ:

Kích chọn vào biểu đồ chọn Design - Quick Styles

Bước 6: Hoặc kích chọn vào Type -> Change Chart Type để thay đổi kiểu biểu đồ:

Hoặc kích chọn vào Type - Change Chart Type

Bước 7: Hộp thoại xuất hiện -> lựa chọn kiểu biểu đồ muốn thay thế -> kích chọn OK:

Lựa chọn kiểu biểu đồ muốn thay thế

Bước 8: Thay đổi màu sắc cho biểu đồ -> kích chọn Change Color -> lựa chọn màu muốn thay đổi:

Thay đổi màu sắc cho biểu đồ - kích chọn Change Color

Ngoài ra bạn có thể hiệu chỉnh biểu đồ nhờ công cụ có sẵn:

- Kích chọn vào biểu đồ -> chọn biểu tượng Chart Element -> lựa chọn thành phần muốn hiển thị thêm trên biểu đồ, ví dụ ở đây chọn Data Labels -> giá trị số hiển thị trên các cột:

Kích chọn vào biểu đồ - chọn biểu tượng Chart Element

- Kích chọn biểu tượng Style để lựa chọn lại kiểu và màu cho biểu đồ:

Kích chọn biểu tượng Style để lựa chọn lại kiểu và màu cho biểu đồ

- Kết quả đã vẽ được biểu đồ thể hiện số liệu:

Kết quả đã vẽ được biểu đồ thể hiện số liệu

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách chèn và hiệu chỉnh biểu đồ trong Word.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận