Chèn các ký tự đặc biệt trong văn bản Word

Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết tới các bạn cách chèn các ký tự đặc biệt cho trang văn bản trong Word.

Bước 1: Đặt con trỏ chuột tại vị trí muốn chèn ký tự đặc biệt -> vào thẻ Insert -> Symbols -> Symbol -> lựa chọn các ký tự cần chèn:

Vào thẻ Insert - Symbols - Symbol - lựa chọn các ký tự cần chèn

Bước 2: Trường hợp muốn hiển thị nhiều ký tự hơn nữa kích chọn More Symbols:

Muốn hiển thị nhiều ký tự hơn nữa kích chọn More Symbols

Bước 3: Hộp thoại Symbol xuất hiện, lựa chọn nhóm kí tự trong mục Font, thông thường nhóm các ký tự đặc biệt hay sử dụng nằm trong mục Widings:

Hộp thoại Symbol xuất hiện, lựa chọn nhóm kí tự trong mục Font

Bước 4: Lựa chọn ký tự cần chèn -> kích chọn Insert -> nếu muốn chèn thêm các ký tự khác chỉ việc kích chọn vào ký tự đó và chọn Insert, hoặc có thể kích đúp chuột vào ký tự cần chèn.

Lựa chọn ký tự cần chèn - kích chọn Insert

Bước 5: Nếu không muốn chèn thêm ký tự nào nữa -> kích chọn Close để đóng hộp thoại:

Kích chọn Close để đóng hộp thoại

- Kết quả đã chèn được các ký tự vào trong văn bản:

Kết quả đã chèn được các ký tự vào trong văn bản

- Có thể chỉnh sửa màu sắc và cỡ cho ký tự bằng cách lựa chọn các ký tự và sử dụng các tùy chọn trong thanh công cụ nhanh -> kết quả:

Có thể chỉnh sửa màu sắc và cỡ cho ký tự

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách chèn các ký tự đặc biệt cho văn bản trong Word.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận