Cách xoay ngang 1 trang trong Word 2016, 2013, 2010

Trong quá trình soạn thảo, đôi khi các bạn cần xoay ngang 1 trang văn bản để có thể diễn tả được đầy đủ nội dung, hình ảnh, hình vẽ, biểu đồ... mà trang dọc sẽ không đủ để biểu diễn. Nếu chỉ thực hiện cách xoay ngang thông thường thì tất cả các trang trong văn bản đều bị xoay ngang. Để xoay ngang 1 trang trong Word 2016, 2013, 2010 các bạn hãy cùng tham khảo bài hướng dẫn dưới đây.

Cách xoay ngang 1 trang trong Word 2016, 2013, 2010

Bài viết hướng dẫn các bạn cách xoay ngang 1 trang trong Word 2016, với Word 2013, 2010 các bạn có thể thực hiện tương tự.

Nếu trong văn bản Word các bạn chỉ có 1 trang giấy, và bạn cần xoay trang giấy đó thì các bạn chỉ cần chọn Layout -> Orientation -> Landscape.

Chọn Layout - Orientation - Landscape

Nếu văn bản của bạn dài hơn 1 trang giấy, thì các bạn cần ngắt trang giấy cần xoay ngang (tạo section riêng cho trang giấy đó), để khi xoay trang giấy các trang khác vẫn được giữ nguyên chiều dọc. Các bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Tạo section riêng cho trang giấy cần xoay.

Ví dụ: Văn bản của bạn có 3 trang giấy, bạn muốn xoay ngang trang giấy thứ 2 còn trang 1 và trang 3 của văn bản vẫn để dọc.

1. Các bạn đặt con trỏ chuột vào vị trí đầu tiên của trang bạn muốn xoay ngang (đầu trang thứ 2) và chọn Layout -> Breaks -> Continuous.

Chọn Layout - Breaks - Continuous

Lúc này các bạn đã ngắt văn bản thành 2 section (section 1 là trang 1, section 2 là trang 2 và 3). Để kiểm tra xem đã ngắt thành công chưa các bạn nhấp đúp chuột vào phía đầu trang mà bạn vừa ngắt (hoặc chọn Insert -> Header -> Edit Header), các bạn sẽ thấy section 1 và section 2.

Văn bản thành 2 section

2. Tiếp theo các bạn cần ngắt trang kế tiếp, để trang bạn cần xoay ngang nằm riêng trong 1 section. Các bạn đặt con trỏ chuột vào vị trí đầu tiên của trang kế tiếp trang mà bạn muốn xoay và chọn Layout -> Breaks -> Continuous.

Ngắt trang kế tiếp

Như vậy trang giấy bạn muốn xoay ngang (trang 2) sẽ được nằm riêng trong 1 section (section 2).

Trang 2 được nằm riêng trong 1 section (section 2)

Bước 2: Xoay ngang trang giấy.

Sau khi đã tạo riêng một section cho trang giấy mà bạn muốn xoay ngang, các bạn chỉ cần đặt con trỏ chuột vào vị trí bất kỳ trên trang giấy bạn muốn xoay ngang (trang 2) và chọn Layout -> Orientation -> Landscape.

Tại trang 2 chọn Layout - Orientation - Landscape

Kết quả các bạn sẽ được như sau:

Kết quả xoay ngang trang 2

Như vậy các bạn đã biết cách xoay ngang 1 trang trong Word 2016, 2013, 2010. Hi vọng bài viết này giúp ích cho các bạn. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận