Cách xóa vĩnh viễn nhóm trên Messenger

Xóa nhóm vĩnh viễn trên Messenger giúp bảo mật toàn bộ tin nhắn trước đó. Trong bài viết này, Thuthuatphanmem sẽ hướng dẫn bạn cách xóa nhóm vĩnh viễn trên Messenger nhanh chóng.

Cách xóa vĩnh viễn nhóm trên Messenger

1. Cách xóa vĩnh viễn nhóm trên máy tính

Nền tảng Facebook Messenger được rất nhiều người sử dụng trên máy tính và đây cũng chính là nền tảng chủ đạo của Facebook. Trên Messenger máy tính, bạn có đầy đủ các tính năng liên quan đến chỉnh sửa nhóm, thay đổi thành viên cũng như xóa nhóm vĩnh viễn để mọi người không tìm kiếm được.

Bước 1: Bạn mở Messenger trên máy tính (trình duyệt Web) và mở nhóm chat cần xóa vĩnh viễn.

Trong cửa sổ chat nhóm, bạn chọn mục Thành viên đoạn chat trong bảng tính năng nhóm.

Chọn mục Thành viên đoạn chat trong bảng tính năng nhóm

Bước 2: Trước khi xóa nhóm vĩnh viễn trên Messenger, bạn phải hiểu được thứ tự các thao tác như sau.

Để xóa được nhóm vĩnh viễn trên Messenger thì bạn cần phải xóa toàn bộ thành viên trong nhóm (yêu cầu bạn phải là Quản Trị Viên). Sau khi xóa toàn bộ thành viên nhóm, bạn chỉ cần thoát nhóm là nhóm chat sẽ tự động bị xóa vĩnh viễn.

Để xóa thành viên nhóm, bạn chọn biểu tượng Tùy chọn và chọn Xóa thành viên. Bạn hãy làm tương tự với tất cả mọi người trong nhóm để xóa tất cả thành viên.

Chọn Xóa thành viên

Bước 3: Để xóa thành viên khỏi nhóm, Messenger sẽ yêu cầu xác nhận và bạn chỉ cần chọn Xóa khỏi đoạn chat để xóa thành viên.

Chọn Xóa khỏi đoạn chat để xóa thành viên

Bước 4: Sau khi xóa được toàn bộ thành viên khỏi nhóm chat, bạn chọn Tùy chọn đối với tài khoản của mình và chọn Gỡ vai trò quản trị viên để hạ quyền.

Chọn Gỡ vai trò quản trị viên để hạ quyền

Bước 5: Tiếp theo, bạn chỉ cần chọn Tùy chọn và chọn Rời khỏi nhóm để xóa nhóm vĩnh viễn trên Messenger.

Chọn Rời khỏi nhóm để xóa nhóm vĩnh viễn trên Messenger

Bước 6: Khi nhóm chat Messenger không còn thành viên nào (bao gồm cả Quản trị viên) thì hệ thống sẽ mặc định xóa nhóm chat vĩnh viễn. Toàn bộ tin nhắn trước đó sẽ bị xóa theo.

Toàn bộ tin nhắn trước đó sẽ bị xóa theo

2. Cách xóa vĩnh viễn nhóm chat Messenger trên điện thoại

Đối với nền tảng Messenger điện thoại, việc xóa nhóm chat Messenger vĩnh viễn sẽ có thêm một số bước để xóa toàn bộ tin nhắn. Để xóa nhóm Messenger vĩnh viễn trên điện thoại bạn làm như sau:

Bước 1: Bạn mở nhóm chat Messenger và chọn phần Tên nhóm để xem toàn bộ các tùy chọn mở rộng. Tiếp theo bạn chọn thẻ Thành viên để xem danh sách thành viên nhóm chat.

Chọn thẻ Thành viên để xem danh sách thành viên nhóm chat

Bước 2: Trong danh sách Thành viên nhóm, bạn hãy lần lượt xóa từng người một ra khỏi nhóm chat để cho nhóm chat chỉ còn một mình bạn.

Bạn chọn Thành viên => Xóa khỏi nhóm để xóa mọi người vĩnh viễn khỏi nhóm.

Chọn Xóa khỏi nhóm để xóa mọi người vĩnh viễn khỏi nhóm

Bước 3: Sau khi bạn xóa toàn bộ thành viên trong nhóm và chỉ để lại một mình bạn thì bạn cần thoát khỏi nhóm.

Bạn hãy chọn Tài khoản Messenger của mình => Rời khỏi nhóm => Rời khỏi.

Xác nhận Rời khỏi

Như vậy, bạn đã hoàn tất việc xóa nhóm chat Messenger, tuy nhiên tin nhắn vẫn còn được lưu trữ và bạn cần xóa nốt nội dung đó.

Bước 4: Quay trở lại với Messenger, bạn chọn Tài khoản => Đoạn chat đã lưu trữ để kiểm tra tin nhắn.

Chọn Đoạn chat đã lưu trữ để kiểm tra tin nhắn

Bước 5: Cuối cùng, bạn tìm nhóm chat Messenger và vuốt sang phải chọn Xem thêm => Xóa để xóa vĩnh viễn.

Chọn Xóa

Trong bài viết này, Thuthuatphanmem đã chia sẻ đến bạn cách xóa nhóm chat vĩnh viễn trên Messenger. Chúc bạn một ngày vui vẻ!

Viết bình luận