Cách xóa video đã đăng trên Tik Tok

Bạn đã biết cách xóa video đã đăng trên Tik Tok chưa? Nếu chưa thì bạn hãy theo dõi bài hướng dẫn này nhé!

Cách xóa video đã đăng trên Tik Tok

1. Xóa video đã đăng trên Tik Tok mobile

Bước 1: Bạn chạm vào biểu tượng Hồ sơ (1) => chạm vào video cần xóa (2) => chạm vào biểu tượng (3).

Chọn Video cần xóa và chạm vào biểu tượng dấu 3 chấm

Bước 2: Bạn vuốt sang phải tìm và chạm vào Xóa (1) => Xóa (2) để tiến hành xóa video.

Chọn Xóa để tiến hành xóa video

Bước 3: Bạn chạm vào Back và kiểm tra xem video đã xóa khỏi Hồ sơ của bạn hay chưa là xong.

Bạn chạm vào Back và kiểm tra xem video đã xóa khỏi Hồ sơ của bạn hay chưa

2. Xóa video Tik Tok trên máy tính

Bước 1: Bạn click vào avatar (1) => Xem hồ sơ (2).

Click vào Avatar và chọn Xem hồ sơ

Bước 2: Bạn click vào video cần xóa.

Click vào Video cần xóa

Bước 3: Bạn click vào biểu tượng dấu (1) => Xóa (2).

Click vào biểu tượng dấu ... và nhấn Xóa

Tiếp theo, bạn click vào Xóa để xóa video khỏi Hồ sơ của bạn.

Click vào Xóa để xóa video khỏi Hồ sơ của bạn

Thông báo hiện lên Đã xóa là thành công.

Thông báo hiện lên Đã xóa là thành công

3. Xóa video nháp đã tải lên Tik Tok

Bước 1: Bạn chạm vào mục Hồ sơ (1) => Bản nháp (2) => Chọn (3).

Nhấn vào Bản nháp rồi click Chọn

Bước 2: Bạn đánh dấu video cần xóa (1) => Xóa (2) => Xóa (3).

Đánh dấu Video cần xóa và nhấn Xóa

Với hướng dẫn xóa video đã đăng trên Tik Tok trong bài viết sẽ giúp bạn quản lý những video trên hồ sơ của bạn hiệu quả hơn. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận