Cách xóa Layer trong AutoCAD

Layer (lớp) giúp người dùng AutoCAD quản lý tốt bản vẽ của mình và sắp xếp các thành phần thành từng lớp để tiện theo dõi, chỉnh sửa. Vậy xóa một Layer như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách xóa Layer trong Cad qua hướng sau đây.

Cách xóa Layer trong Cad

1. Xóa Layer trong Layer Property Manager

Cách làm này chỉ xóa được Layer trống và những loại Layer sau không xóa được:

- Layer 0 và layer Defpoints

- Layer hiện tại

- Layer chứa đối tượng

- Layer Xref

Cách xóa Layer trống bằng cách này như sau:

Bước 1: Bạn nhập lệnh LA => ấn Enter.

Nhập lệnh LA

Bước 2: Bạn click vào layer cần xóa (1) => Delete Layer (2).

Bạn click vào layer cần xóa rồi chọn Delete Layer

Sau khi xóa layer xong, bạn click vào dấu X để đóng lại hộp thoại.

Bạn click vào dấu X để đóng lại hộp thoại

2. Xóa layer với lệnh Laydel

Bước 1: Bạn nhập lệnh laydel => ấn Enter.

Nhập lệnh laydel

Bước 2: Bạn nhập lệnh N => ấn Enter.

Nhập lệnh N

Bước 3: Bạn click chọn Layer cần xóa (1) => OK (2).

Click chọn Layer cần xóa

Tiếp theo, bạn click vào Delete layer để xác nhận xóa.

Click vào Delete layer để xác nhận xóa

Bước 4: Bạn có thể mở lại danh sách các layer và xem layer bạn chọn đã xóa đi là thành công.

Bạn có thể mở lại danh sách các layer và xem layer bạn chọn đã xóa đi là thành công

3. Xóa layer với lệnh Purge

Lệnh Purge dùng để dọn dẹp các file rác trong bản vẽ AutoCAD và bạn có thể dùng lệnh này để xóa layer không sử dụng. Tuy nhiên, bạn không thể xóa được những layer sau:

- Layer 0 và layer Defpoint

- Layer chứa đối tượng

- Layer đang mở

Bước 1: Bạn nhập lệnh PU => ấn Enter.

Nhập lệnh PU

Bước 2: Bạn click vào dấu + trong Layer (1) => click chọn Layer (2) cần xóa => Purge (3).

Chọn Purge

Bước 3: Bạn click vào Purge this item (1) => Close (2).

Click vào Purge this item

Sau khi xóa layer xong thì bạn sẽ thấy dòng chữ Purge layer… trong phần command là layer đã xóa thành công.

Bạn sẽ thấy dòng chữ Purge layer… trong phần command là layer đã xóa thành công

Qua bài hướng dẫn trên, bạn đã biết được những cách thông dụng để xóa layer trong Cad và những layer nào có thể xóa được. Bạn hãy bắt tay vào thực hành và đặt câu hỏi cho ThuThuatPhanMem.vn nếu gặp những khó khăn trong quá trình thực hiện. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận