1m3 bằng bao nhiêu lít? Các đơn vị thể tích thường gặp

Thể tích là gì?

Thể tích là gì? Trả lời một cách đơn giản nhất thì thể tích của một vật là lượng không gian mà vật đó chiếm.

Đơn vị đo lường thể tích thường được nhắc tới trong tính toán như một tiêu chuẩn chung là m3. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày, bạn vẫn thường hay gặp đơn vị đo lường là lít (hoặc mililit) cho những can, chai lọ đựng chất lỏng.

Vậy bạn có biết 1 mét khối (1m3) bằng bao nhiêu lít không?

1m3 bằng bao nhiêu lít?

Câu trả lời là:

1 m3 (một mét khối) = 1000 lít = 1.000.000 mililit

Các đơn vị thể tích thường gặp

Một số đơn vị thể tích thường gặp

Tên

Ký hiệu

Tiếng Anh

1m3 =

Ki lô mét khối

km3

Cubic kilometre

0,000000001

Héc tô mét khối

hm3

Cubic hectometre

0,000001

Đề ca mét khối

dam3

Cubic decametre

0,001

Mét khối

m3

Cubic metre

1

Đề xi mét khối

dm3

Cubic decimeter

1000

Xen ti mét khối

cm3 (cc)

Cubic centimeter

1.000.000

Mili mét khối

mm3

Cubic millimeter

1.000.000.000

 

 

 

 

Lít

L

Liter

1000

Đề xi lít

dL

Deciliter

1

Xen ti lít

cL

Centiliter

0,001

Mi li lít

mL

Milliliter

0,000001

Mic rô lít

uL

Microliter

0,000000001

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết, chúc các bạn thành công.

Viết bình luận