Cách tắt màn hình khóa Lockscreen trên Win 10

Một số người không thích việc LockScreen (khoá màn hình) trên Windows 10 và muốn tắt chúng đi để tiết kiệm thời gian cũng như thao tác. LockScreen trên Windows 10 giúp các bạn quản lý các tài khoản User, mật khẩu,… Thế nhưng các bạn sử dụng máy tính cá nhân có thể tắt chúng đi mà không hề ảnh hưởng gì. Trong bài viết này, Thủ thuật phần mềm sẽ hướng dẫn các bạn cách tắt màn hình khóa Lockscreen trên Win 10.

Cách tắt màn hình khóa Lockscreen trên Win 10

1. Cách tắt màn hình khóa Lockscreen thông qua Command Prompt

Command Prompt là trình mã lệnh giúp chúng ta thay đổi rất nhiều thông tin trên máy tính thông qua các đoạn mã.

Bước 1: Đầu tiên, các bạn tiến hành mở MenuStart, nhập CMD và chọn Run as administrator để mở với quyền Admin.

Chạy Command Prompt dưới quyền Admin

Bước 2: Khi cửa sổ Command Prompt xuất hiện, các bạn tiến hành nhập lệnh dưới đây và nhấn Enter để áp dụng.

control userpasswords2

Nhập lệnh control userpasswords2

Bước 3: Lúc này các bạn sẽ thấy cửa sổ User Accounts xuất hiện, các bạn tiến hành bỏ tích mục Users must enter a user name and password to use this computer. Sau đó, các bạn nhấn OK để xác nhận thay đổi.

Bỏ tích mục Users must enter a user name and password to use this computer

Bước 4: Cuối cùng, các bạn cần nhập mật khẩu của máy tính Windows để xác nhận thay đổi này!.

Nhập mật khẩu của Windows để xác nhận thay đổi

2. Cách tắt màn hình khóa Lockscreen thông qua Registry Editor

Bước 1: Đầu tiên, các bạn mở MenuStart và nhập Regedit để mở Registry Editor.

Nhập Regedit để mở Registry Editor

Bước 2: Tiếp theo, các bạn tiến hành Copy đường dẫn dưới đây và dán vào thanh liên kết trong Registry Editor.

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows

Copy đường dẫn và dán vào thanh liên kết trong Registry Editor

Bước 3: Lúc này, các bạn tiến hành Click chuột phải vào Windows -> New -> Key và đặt tên Key là Personalization.

Chọn Key và đặt tên là Personalization

Kết quả của chúng ta sau khi tạo Key Personalization.

Kết quả của chúng ta sau khi tạo Key Personalization

Bước 4: Tại Key Personalization các bạn vừa tạo, các bạn Click chuột phải chọn New -> DWORD (32-bit) Value -> Đặt tên NoLockScreen.

Tạo mới DWORD (32-bit) Value và đặt tên là NOLockScreen

Đây là kết quả của chúng ta sau khi tạo thêm giá trị NoLockScreen trong Personalization.

Kết quả khi tạo thêm gái trị NoLockScreen trong Personalization

Bước 5: Cuối cùng, các bạn mở NoLockScreen, đặt Value Data thành 1 và nhấn OK để hoàn tất.

Mở NoLockScreen, đặt Value Data thành 1 và nhấn OK để hoàn tấ

2. Cách tắt màn hình khóa Lockscreen thông qua Local Group Policy

Bước 1: Đầu tiên, các bạn mở MenuStart nhập Edit group policy để mở công cụ.

Nhập Edit group policy để mở công cụ

Bước 2: Sau đó, các bạn lần lượt mở các thư mục theo thứ tự sau.

Computer Configuration -> Administrative Templates -> Control Panel -> Personalization.

Khi đã mở được thư mục Personalization thì các bạn chọn Do not display the lock screen để thiết lập.

Chọn Do not display the lock screen để thiết lập

Bước 3: Tại đây, các bạn tiến hành thiết lập tính năng thành Enable và chọn Apply -> Ok để hoàn tất.

Chọn Enable rồi click Appy và OK

Kết quả sau khi tắt màn hình khóa Lockscreen:

Kết quả sau khi tắt màn hình khóa Lockscreen

Trong bài viết này, Thủ thuật phần mềm đã hướng dẫn các bạn cách tắt màn hình khóa Lockscreen trên Win 10 bằng nhiều cách khác nhau. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận