Cách tạo ghi chú cho tài liệu trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết tới các bạn cách tạo ghi chú cho tài liệu trong Excel.

Creat Comment

Bạn có thể tùy chỉnh thêm chú thích vào công thức hoặc vào ô dữ liệu trong bảng tính bằng cách thực hiện các bước sau:

Bước 1: Lựa chọn ô cần chèn chú thích -> Vào thẻ Review -> New Comment:

Lựa chọn ô cần chèn chú thích - Vào thẻ Review - New Comment

Bước 2: Một textbox xuất hiện -> nhập nội dung cần tạo ghi chú:

Một textbox xuất hiện - nhập nội dung cần tạo ghi chú

Bước 3: Tương tự tạo ghi chú với các ô còn lại, kết quả khi bạn di chuyển tới ô có chứa ghi chú -> nội dung ghi chú được hiển thị:

Di chuyển tới ô có chứa ghi chú - nội dung ghi chú được hiển thị

Bước 4: Chỉnh sửa lại ghi chú, bạn có thể thay đổi độ rộng textbox hiển thị ghi chú, nội dung ghi chú… bằng cách: Kích chọn vào ô có chứa ghi chú cần sửa -> Review -> Edit Comment:

Kích chọn vào ô có chứa ghi chú cần sửa - Review - Edit Comment

Bước 5: Nội dung textbox chứa ghi chú hiển thị, bạn tùy chỉnh kích thước cũng như nội dung ghi chú:

Nội dung textbox chứa ghi chú hiển thị

- Để xóa ghi chú: Kích chọn vào ô có chứa ghi chú cần xóa -> Review -> kích chọn biểu tượng Delete trong phần Comments:

Kích chọn biểu tượng Delete trong phần Comments

- Để xem toàn bộ các ghi chú kích chọn vào biểu tượng Show All Comment:

Để xem toàn bộ các ghi chú kích chọn Show All Comment

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách tạo ghi chú cho tài liệu trong Excel 2013.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận