Cách tách ngày tháng năm trong Excel đơn giản, nhanh chóng

Trong quá trình làm việc với Excel chắn hẳn sẽ có lúc bạn cần làm việc với dữ liệu và ngày tháng năm, việc tách ngày tháng năm trong Excel thành các cột riêng biệt cũng được rất nhiều bạn quan tâm và tìm kiếm. Hiện nay có rất nhiều cách giúp bạn tách ngày tháng năm trong Excel, dưới đây ThuThuatPhanMem.vn chia sẻ với bạn một số cách tách ngày tháng năm trong Excel đơn giản, nhanh chóng nhất, mời bạn cùng tham khảo nhé.

Cách tách ngày tháng năm trong Excel đơn giản, nhanh chóng

I. Sử dụng hàm DAY, MONTH và YEAR

Cách tách ngày tháng năm trong Excel đơn giản, nhanh chóng sử dụng hàm DAY, MONTH và YEAR là cách tách được nhiều bạn lựa chọn. Đầu tiên bạn cần tìm hiểu về ba hàm DAY, MONTH và YEAR để tách ngày tháng năm trong Excel.

1. Hàm DAY()

Hàm DAY được sử dụng để trích xuất ngày từ một giá trị ngày tháng.

Cú pháp:

=DAY(seri_number)

Trong đó: seri_number là đối số bắt buộc, ngày tháng năm cần tách.

2. Hàm MONTH()

Hàm MONTH được sử dụng để trích xuất tháng từ một giá trị ngày tháng.

Cú pháp:

=MONTH(seri_number)

Trong đó: seri_number là đối số bắt buộc, ngày tháng năm cần tách.

3. Hàm YEAR()

Hàm YEAR được sử dụng để trích xuất năm từ một giá trị ngày tháng.

Cú pháp:

=YEAR(seri_number)

Trong đó: seri_number là đối số bắt buộc, ngày tháng năm cần tách.

4. Cách tách ngày tháng năm trong Excel sử dụng DAY, MONTH, YEAR

Ví dụ: Tách ngày tháng năm trong cột ngày sinh thành các cột riêng biệt.

Cách tách ngày tháng năm trong Excel sử dụng DAY, MONTH, YEAR

Thực hiện tách ngày tháng năm trong ví dụ trên như sau:

Bước 1: Trong ô đầu tiên của cột Ngày bạn nhập hàm =DAY(D2) và nhấn Enter.

Ô cột Ngày bạn nhập hàm =DAY(D2) và nhấn Enter

Ngay lập tức Excel sẽ tách ngày trong ô ngày sinh.

Excel sẽ tách ngày trong ô ngày sinh

Bước 2: Sao chép công thức hàm DAY xuống các dòng còn lại.

Sao chép công thức hàm DAY xuống các dòng còn lại

Bước 3: Sau khi đã tách ngày, bạn tiếp tục thực hiện tách tháng. Trong ô đầu tiên của cột Tháng bạn nhập hàm =MONTH(D2) và nhấn Enter để thực thi hàm.

Ô cột Tháng nhập hàm =MONTH(D2) và nhấn Enter

Như vậy tháng đã được tách từ ngày sinh.

Tháng đã được tách từ ngày sinh

Bước 4: Sao chép công thức hàm MONTH xuống các dòng dưới.

Sao chép công thức hàm MONTH xuống các dòng dưới

Bước 5: Thực hiện tách năm, trong ô đầu tiên của cột Năm bạn nhập hàm =YEAR(D2) và nhấn Enter.

Ô cột Năm bạn nhập hàm =YEAR(D2) và nhấn Enter

Như vậy bạn đã tách năm đầu tiên trong cột Năm sinh.

Bạn đã tách năm đầu tiên trong cột Năm sinh

Bước 6: Sao chép công thức hàm YEAR xuống các dòng còn lại để hoàn thành tách ngày tháng năm trong Excel nhanh chóng.

Sao chép công thức hàm YEAR xuống các dòng còn lại để tách ngày tháng năm trong Excel

II. Sử dụng hàm TEXT

1. Hàm TEXT()

Hàm TEXT được biết đến là hàm chuyển đổi số thành văn bản, nhưng ngoài ra hàm TEXT cũng là một hàm tính thời gian trong Excel. Hàm TEXT giúp tính khoảng cách số giờ, phút, giây sau đó trả về kết quả là dữ liệu ở dạng văn bản, bạn có thể định dạng lại văn bản đó dưới dạng số hoặc thời gian.

Cú pháp hàm TEXT để tách ngày tháng năm trong Excel:

=TEXT(value, format_text)

Trong đó:

  • value là ngày tháng năm cần tách
  • format_text trong tách ngày là “d”, tách tháng là “m”, tách năm là “yyyy”. Nếu bạn muốn thêm số 0 trước các tháng hay các ngày có 1 chữ số thì bạn đặt format_text là “dd” để tách ngày, “mm” để tách tháng.

2. Cách tách ngày tháng năm trong Excel sử dụng hàm TEXT

Thực hiện tách ngày tháng năm với ví dụ trên sử dụng hàm TEXT.

Cách tách ngày tháng năm trong Excel sử dụng hàm TEXT

Bước 1: Thực hiện tách ngày

Trong ô đầu tiên của cột Ngày bạn nhập hàm =TEXT(D2,”dd”) và nhấn Enter.

Thực hiện tách ngày

Như vậy bạn đã tách được ngày sang cột Ngày riêng biệt, bạn có thể căn chỉnh lại hay thay đổi định dạng sang dạng số tùy ý.

Bạn đã tách được ngày sang cột Ngày riêng biệt

Bạn chỉ cần sao chép công thức hàm TEXT xuống các dòng dưới là đã nhanh chóng tách tất cả các ngày trong cột.

Sao chép công thức hàm TEXT xuống các dòng dưới

Bước 2: Thực hiện tách tháng

Trong ô đầu tiên của cột Tháng bạn nhập hàm =TEXT(D2,”mm”) và nhấn Enter để thực thi hàm.

Thực hiện tách tháng

Như vậy bạn đã tách được tháng sang cột Tháng.

Bạn đã tách được tháng sang cột Tháng

Sao chép công thức hàm TEXT tách tháng xuống các dòng dưới để áp dụng hàm.

Sao chép công thức hàm TEXT tách tháng xuống các dòng dưới để áp dụng hàm

Bước 3: Thực hiện tách năm

Trong ô đầu tiên của cột Năm bạn nhập hàm =TEXT(D2,”yyyy”) và nhấn Enter.

Thực hiện tách năm

Ngay lập tức năm trong ô đầu tiên của Năm sinh sẽ được tách.

Năm trong ô đầu tiên của Năm sinh sẽ được tách

Bạn chỉ cần sao chép công thức hàm TEXT xuống các dòng dưới để nhanh chóng tách tất cả năm trong cột Năm sinh.

Sao chép công thức hàm TEXT xuống các dòng dưới để tách năm trong cột Năm sinh

Lưu ý: Khi sử dụng hàm DAY, MONTH, YEAR thì ngày tháng năm sau khi tách sẽ được định dạng number, còn khi bạn sử dụng hàm TEXT thì ngày tháng năm sau khi được tách sẽ ở định dạng General, nếu cần sử dụng tính toán bạn cần định dạng lại thành number nhé.

Như vậy, trên đây là 2 cách tách ngày tháng năm trong Excel đơn giản và nhanh chóng nhất mà bạn có thể dễ dàng thực hiện. Sự hỗ trợ của các hàm thời gian sẽ giúp bạn nhanh chóng tách riêng ngày tháng năm trong Excel theo đúng yêu cầu mà bạn muốn. Bạn hãy lưu lại các cách tách ngày tháng năm trong Excel đơn giản này để áp dụng khi cần nhé, Cảm ơn bạn đã quan tâm và theo dõi bài viết này.

Viết bình luận