Cách sử dụng nhiều tài khoản Dropbox trên cùng một máy tính

Dropbox là dịch vụ lưu trữ trực tuyến ứng dụng công nghệ điện toán đám mây. Dropbox có nhiều ưu điểm như tốc độ nhanh, có thể tạo nhiều thư mục đồng bộ dữ liệu và chia sẻ cho các tài khoản một cách dễ dàng và thuận lợi.

Cách sử dụng nhiều tài khoản

Thông thường, chúng ta dùng Dropbox với 1 tài khoản/ máy. Nếu muốn tận dụng nhiều tài khoản cùng đăng nhập trên máy tính thì các bạn có thể thử theo cách sau.

1. Đăng nhập hai tài khoản Dropbox trên trình duyệt web và ứng dụng Dropbox

Đăng nhập hai tài khoản

Đây là cách đơn giản nhất giúp bạn có thể đăng nhập hai hoặc nhiều tài khoản Dropbox trên PC. Giao diện Dropbox trên web vẫn đầy đủ chức năng như xem, tải lên, tải xuống tệp tin, tạo thư mục…

2. Đăng nhập 2 tài khoản Dropbox trên hai tài khoản Windows khác nhau

Đây là một cách khá hay và hiệu quả, chúng ta có thể tạo 2 User trên cùng 1 máy tính và đăng nhập mỗi User/ tài khoản Dropbox khác nhau.

Tạo 2 User trên cùng máy tính

Bước 1: Chúng ta đăng nhập tài khoản Dropbox ở hai bên khác nhau. Với tài khoản Dropbox chính đăng nhập trên tài khoản Windows chính.

Tài khoản chính trên Windows chính

Và tài khoản Dropbox phụ đăng nhập trên User Windows phụ.

Tài khoản phụ trên Windows phụ

Bước 2: Chúng ta truy cập vào 1 trong hai User Windows. Để truy cập vào Dropbox của User còn lại, chúng ta truy cập đường dẫn C:/User/(tên User thứ 2)/ Dropbox. Với cách này, chúng ta có thể tạo nhiều tài khoản Windows và đăng nhập các tài khoản Dropbox khác nhau theo mục đích của bạn.

Truy cập vào thư mục Dropbox

Với hai cách đăng nhập nhiều tài khoản Dropbox, chúng ta có thể đáp ứng cho công việc hàng ngày một cách hiệu quả hơn so với việc sử dụng một tài khoản Dropbox/PC. Các bạn hãy để lại đánh giá về bài viết ở mục bình luận phía dưới nhé!

Viết bình luận