Cách lấy lại file Excel chưa lưu, phục hồi file Excel chưa lưu

Trong qúa trình làm việc với file Excel, sẽ có lúc các bạn gặp phải sự cố đóng file Excel mà chưa kịp lưu dữ liệu khi đang chỉnh sửa. Các bạn đang không biết phải làm sao để lấy lại, phục hồi file Excel chưa lưu, vậy mời các bạn hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để biết cách lấy lại, phục hồi file Excel chưa lưu.

Cách lấy lại file Excel chưa lưu, phục hồi file Excel chưa lưu

Dưới đây bài viết chia sẻ đến các bạn cách lấy lại, phục hồi file Excel chưa lưu, mời các bạn cùng theo dõi.

Cách thiết lập tự động lưu file Autosave (AutoRecover) trong Excel

Excel hỗ trợ hai tính năng rất hữu ích đó là AutoSaveAutoRecover:

  • AutoSave là tính năng tự động lưu trữ file ngay khi các bạn vừa tạo nhưng chưa sao lưu, thay vì các bạn phải nhấn Ctrl + S thì các bạn có thể thiết lập thời gian tự động lưu file ngắn hơn.
  • AutoRecover giúp các bạn khôi phục file Excel chưa được lưu khi cửa sổ Excel đóng mà chưa lưu lại do sự cố. Nó sẽ hiển thị phiên bản lưu trữ cuối cùng hiển thị trong bảng Document Recovery khi bạn khởi động file Excel đó sau khi xảy ra sự cố chưa lưu file. AutoRecover chỉ hoạt động trên bảng tính đã được lưu ít nhất một lần trước khi xảy ra sự cố chưa kịp lưu file.

Trên Excel mặc định hai tính năng AutoSaveAutoRecover được kích hoạt, nhưng các bạn có thể thay đổi thời gian tự động lưu file và thư mục chứa file khôi phục bằng cách:

Bước 1: Trên file Excel các bạn chọn File -> Options.

Trên file Excel chọn File - Options

Bước 2: Trên cửa sổ Word Options các bạn chọn Save, trong phần phía bên phải các bạn sẽ thấy hai phần Save AutoRecover information everyKeep the last autosaved version if I close without saving đều được đánh dấu, nếu ai đó vô tình tắt đi thì các bạn cần đánh dấu chọn để kích hoạt lại.

Đánh dấu Save AutoRecover information every và Keep the last autosaved version if I close without saving

Bước 3: Để thay đổi thời gian tự động lưu file các bạn chỉnh sửa trong phần Save AutoRecover information every, đơn vị thời gian là phút. Nếu các bạn muốn thay đổi thư mục lưu file AutoRecover bằng cách dán địa chỉ thư mục vào trong phần AutoRecover file location. Sau khi thiết lập xong các bạn nhấn chọn OK để lưu lại.

Thay đổi thời gian tự động lưu file trong phần Save AutoRecover information every

Lấy lại file Excel chưa được lưu

Để lấy lại file Excel chưa được lưu thì chắc chắn phải kích hoạt 2 tính năng AutoSave và AutoRecover. Cách lấy lại, phục hồi file Excel chưa lưu như sau:

Cách 1: Nếu file các bạn chỉnh sửa mà chưa kịp lưu thì khi mở lại file Excel đó phía bên trái phần Document Recovery các bạn chọn file có thời gian gần nhất, file sẽ hiển thị trong phần nội dung Excel, các bạn có thể tiếp tục chỉnh sửa và lưu lại file.

Phần Document Recovery chứa file chỉnh sửa thời gian gần nhất

Cách 2

Bước 1: Mở file Excel, tiếp theo chọn File.

Mở file Excel, tiếp theo chọn File

Bước 2: Tiếp theo chọn Open -> Recent -> Recover Unsaved Workbooks.

Chọn Open - Recent - Recover Unsaved Workbooks

Hoặc các bạn chọn Info -> Manage Workbook -> Recover Unsaved Workbooks.

Chọn Info - Manage Workbook - Recover Unsaved Workbooks

Bước 3: Xuất hiện cửa sổ Open, trong thư mục UnsavedFiles tại đường dẫn C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Office\UnsavedFiles các bạn chọn đến tên file Excel cần khôi phục và chọn Open.

Trong thư mục UnsavedFiles, chọn đến tên file Excel cần khôi phục và chọn Open

Bước 4: Nếu muốn khôi phục lại file các bạn chọn Save As và chọn vị trí lưu file Excel cần lấy lại.

Chọn Save As và chọn vị trí lưu file Excel cần lấy lại

Trên đây bài viết đã chia sẻ đến các bạn cách lấy lại, phục hồi file Excel chưa lưu, như vậy nếu các bạn có lỡ quên chưa lưu hay gặp sự cố chưa kịp lưu thì các bạn cũng có thể lấy lại dữ liệu gần nhất mà bạn đã nhập hay chỉnh sửa. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận