Cách lấy dữ liệu trên trang web bằng Excel

Lấy dữ liệu, báo cáo từ website nhanh chóng với Excel là thủ thuật ít người biết đến. Trong bài viết dưới đây, chúng ta hãy cùng khám phá tính năng lấy dữ liệu từ trang web với Excel nhanh chóng và đơn giản.

Cách lấy dữ liệu trên trang web bằng Excel

1. Trên Excel 2007 - 2013

Bước 1: Bạn chọn menu Data (1) => Get External Data (2) => From Web (3).

Chọn From Web

Bước 2: Bạn nhập địa chỉ web cần lấy dữ liệu (1) => Go (2).

Nhập địa chỉ web cần lấy dữ liệu và nhấn Go

Tiếp theo, bạn nhấn Import.

Nhấn Import

Bước 3: Bạn chọn New worksheet (1) => OK (2).

Chọn New worksheet rồi click vào OK

Sau đó, dữ liệu lấy từ trang web sẽ hiển thị trên trang tính Excel như ví dụ bên dưới.

Dữ liệu lấy từ trang web sẽ hiển thị trên trang tính Excel

2. Trên Excel 2016 trở về sau

Bước 1: Bạn vào menu Data (1) => Get Data (2) => From Other Sources (3) => From Web (4).

Click vào From Web

Bước 2: Bạn chọn Basic (1) => điền địa chỉ trang web cần lấy dữ liệu (2) => OK (3).

Điền địa chỉ trang web cần lấy dữ liệu và nhấn OK

Bước 3: Bạn chọn mục Anonymous (1) => Connect (2) để truy cập trang web ẩn danh và lấy dữ liệu.

Connect để truy cập trang web ẩn danh và lấy dữ liệu

Bước 4: Bạn chọn dữ liệu cần lấy (1) => Transform Data (2).

Chọn dữ liệu cần lấy rồi click Transform Data

Bước 5: Bạn kiểm tra bảng dữ liệu bạn lấy và chỉnh sửa lại nếu muốn. Click Close & Load để đóng bảng và thêm dữ liệu vào file Excel hiện tại.

Click Close & Load để đóng bảng và thêm dữ liệu vào file Excel hiện tại

Sau khi lấy dữ liệu thành công thì bạn sẽ có bảng số liệu tương tự như trên website.

Sau khi lấy dữ liệu thành công thì bạn sẽ có bảng số liệu tương tự như trên website

Với cách lấy dữ liệu bảng biểu, bạn có thể nhập dữ liệu nhanh từ trang web mà không mất công chỉnh sửa nhiều. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận