Cách kích hoạt .Net Framework 3.5 trên Windows 10

Phiên bản .Net Framework 3.5 trên Windows 10 bị ẩn đi vì phiên bản mới hơn và bảo mật hơn được Microsoft trang bị và cài đặt sẵn trong Windows 10. Một số phần mềm cũ vẫn hoạt động và yêu cầu .Net Framework 3.5 và bạn phải thực hiện các thao tác sau để kích hoạt lại .Net Framework 3.5 trên Windows 10.

Cách kích hoạt .Net Framework 3.5 trên Windows 10

1. Cài đặt .Net Framework 3.5 trong Windows Features

Bước 1: Bạn vào menu Start (1) => Windows Systems (2) => Control Panel (3).

Chọn Control Panel

Bước 2: Bạn click vào Programs.

Bạn click vào Programs

Chọn Turn Windows Features on or off.

Chọn Turn Windows Features on or off

Bước 3: Bạn click vào dấu [+] (1) trong phần .NET Framework 3.5 và đánh dấu tích vào 2 mục bên trong (2) => OK (3).

Bạn click vào dấu [+] trong phần .NET Framework 3.5 và đánh dấu tích vào 2 mục bên trong

Bước 4: Bạn click vào mục Let Windows Update download the files for you.

Bạn click vào mục Let Windows Update download the files for you

Sau đó quá trình áp dụng thay đổi sẽ diễn ra.

Quá trình áp dụng thay đổi sẽ diễn ra

Bước 5: Bạn click Restart now để khởi động lại máy và áp dụng thay đổi.

Bạn click Restart now để khởi động lại máy và áp dụng thay đổi

2. Cài đặt .Net Framework 3.5 với gói cài đặt từ Microsoft

Bước 1: Bạn truy cập liên kết https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=21 để tải về:

Bạn click vào nút Downloads màu đỏ để tải về.

Bạn click vào nút Downloads màu đỏ để tải về

Bước 2: Bạn click vào Download and install this feature.

Bạn click vào Download and install this feature

Sau đó, quá trình tải về và cài đặt sẽ diễn ra.

Quá trình tải về và cài đặt sẽ diễn ra

Bước 3: Bạn nhấn Close để đóng lại sau khi cài đặt xong.

Bạn nhấn Close để đóng lại sau khi cài đặt xong

Với hướng dẫn nhanh chóng và đơn giản, bạn có thể cài .Net Framework 3.5 trên Windows 10. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận