Cách khoanh tròn đáp án trong Word 2007, 2010, 2013, 2016, 2019

Nếu bạn làm việc với Word mà chưa biết cách khoanh tròn đáp án thì bạn hãy theo dõi hướng dẫn sau.

Cách khoanh tròn đáp án trong Word 2007, 2010, 2013, 2016, 2019

1. Khoanh tròn đáp án trong Word 2007, 2010

1.1. Khoanh tròn đáp án bằng Shape

Bước 1: Bạn click vào menu Insert (1) => Shapes (2) => click chọn biểu tượng hình Oval (3).

Click chọn biểu tượng hình Oval

Bước 2: Bạn click chuột trái và kéo - thả để tạo vùng khoanh tròn đáp án.

Click chuột trái và kéo - thả để tạo vùng khoanh tròn đáp án

Bước 3: Bạn click chọn Theme Colors (1) => chọn màu sắc mong muốn (2).

Chọn màu sắc mong muốn

Bước 4: Bạn click vào Text Wrapping (1) => Behind Text (2).

Chọn Behind Text

Sau khi khoanh tròn đáp án xong, bạn hãy click chuột vào phần văn bản để biến mất vùng chọn.

Click chuột vào phần văn bản để biến mất vùng chọn

1.2. Khoanh tròn đáp án với Symbols

Bước 1: Bạn di chuyển con trỏ tới vị trí cần chèn (1) => click vào menu Insert (2) => Symbol (3) => More Symbols… (4).

Chọn More Symbols

Bước 2: Trong mục Symbols (1), bạn hãy click chọn Enclosed Alphanumerics (2) trong mục Subset. Tiếp theo, bạn click chọn biểu tượng đáp án khoanh tròn (3) => Insert (4) => Cancel (5).

Click chọn biểu tượng đáp án khoanh tròn

Sau đó, bạn sẽ thấy đáp án khoanh tròn như hình bên dưới.

Kết quả là bạn được đáp án khoanh tròn

Bước 3: Để đổi màu đáp án khoanh tròn cho nổi bật, bạn hãy bôi đen đáp án khoanh tròn (1) => chọn Font Color (2).

Chọn Font Color

2. Khoanh tròn đáp án trong Word 2013 trở về sau

2.1. Khoanh tròn đáp án với Shape

Bước 1: Bạn click vào menu Insert (1) => Shapes (2) => click chọn Oval (3).

Click chọn Oval

Bước 2: Bạn click chuột trái và khoanh vùng đáp án đúng.

Click chuột trái và khoanh vùng đáp án đúng

Bước 3: Bạn click vào Theme Colors (1) => chọn màu sắc cho phần khoanh tròn đáp án (2).

Chọn màu sắc cho phần khoanh tròn đáp án

Bước 4: Bạn click vào Wrap Text (1) => Behind Text (2).

Chọn mục Behind Text

Sau khi thao tác xong thì bạn sẽ có phần khoanh tròn đáp án như hình dưới.

Kết quả bạn có phần khoanh tròn đáp án

2.1. Khoanh tròn đáp án sử dụng Symbols

Bước 1: Bạn click chuột vào vị trí cần chèn (1) => Insert (2) => Symbols (3) => Symbol (4) => More Symbols (5).

Chọn More Symbols

Bước 2: Trong mục Symbols (1), bạn hãy click chọn Enclosed Alphanumerics (2) trong mục Subset. Tiếp theo, bạn click chọn đáp án khoanh tròn (3) => Insert (4) => Cancel (5).

Click chọn đáp án khoanh tròn

Sau khi hoàn tất các thao tác trên thì bạn sẽ có mục khoanh tròn đáp án như hình dưới. Để đổi màu, bạn hãy bôi đen đáp án khoanh tròn và thay đổi trong mục Font Color trình bày trong hướng dẫn trên.

Bôi đen đáp án khoanh tròn và thay đổi trong mục Font Color

Với hướng dẫn trong bài viết, bạn có thể khoanh tròn đáp án trong Word dễ dàng và nhanh chóng. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận