Cách đổi tên người dùng trên macOS

Đổi tên người dùng trên macOS rất đơn giản, nếu bạn chưa biết cách làm thì hay theo dõi bài viết sau nhé.

Cách đổi tên người dùng trên macOS

1. Đổi tên người dùng trong Advanced options

Bước 1: Bạn click vào biểu tượng Apple (1) => System Preferences (2).

Click vào biểu tượng Apple và chọn System Preferences

Bước 2: Bạn click vào Users & Groups.

Click vào Users & Groups

Bước 3: Bạn click vào biểu tượng ổ khoá để mở khoá cài đặt nâng cao.

Click vào biểu tượng ổ khoá để mở khoá cài đặt nâng cao

Tiếp theo, bạn nhập mật khẩu (1) => Unlock (2).

Nhập mật khẩu rồi chọn Unlock

Bước 4: Bạn click chuột phải vào tên tài khoản cần đổi (1) => Advanced Options… (2).

Click chuột phải vào tên tài khoản cần đổi và chọn Advanced Options

Bước 5: Bạn thay đổi tên mới trong mục Full name (1) => OK (2).

Thay đổi tên mới trong mục Full name và nhấn OK

Sau khi thiết lập thành công thì tên tài khoản của bạn được đổi lại thành công.

Sau khi thiết lập thành công thì tên tài khoản của bạn được đổi lại thành công

2. Đổi tên người dùng bằng cách tạo tài khoản Admin mới

Nếu cách bên trên sẽ chỉ cho phép bạn đổi Full name mà không cho đổi Account name thì bạn phải tạo người dùng mới nếu muốn thay đổi cả Account namefull name.

2.1. Tạo người dùng (User) mới

Bước 1: Bạn click vào biểu tượng Apple (1) => System preferences… (2).

Chọn System preferences

Bước 2: Bạn chọn Users & Groups.

Bạn chọn Users & Groups

Bước 3: Bạn click vào biểu tượng ổ khoá vàng để mở khoá cài đặt nâng cao.

Click vào biểu tượng ổ khoá vàng để mở khoá cài đặt nâng cao

Tiếp theo, bạn nhập mật khẩu (1) => Unlock (2).

Nhập mật khẩu và nhấn Unlock

Bước 4: Bạn click vào biểu tượng dấu + để tạo tài khoản mới.

Click vào biểu tượng dấu + để tạo tài khoản mới

Bước 5: Bạn thiết lập New Account (1) => đặt tên cho người dùng (2) và tên Account name (3). Tiếp theo, bạn đặt mật khẩu cho người dùng (4) và tạo gợi ý mật khẩu (5) => Create User (6) để tạo tài khoản.

Chọn Create User để tạo tài khoản

Bước 6: Bạn click vào biểu tượng Apple (1) => Log Out system… (2).

Chọn Log Out system

Bước 7: Bạn click vào tài khoản mới để đăng nhập.

Click vào tài khoản mới để đăng nhập

Tiếp theo, bạn nhập mật khẩu để tiếp tục đăng nhập.

Nhập mật khẩu để tiếp tục đăng nhập

2.2. Xoá tài khoản người dùng cũ

Bước 1: Bạn click vào biểu tượng Apple (1) => System preferences… (2).

Click chọn System preferences

Bước 2: Bạn click chọn Users & Groups.

Click chọn Users & Groups

Bước 3: Bạn click vào biểu tượng ổ khoá để cấp quyền truy cập nâng cao.

Click vào biểu tượng ổ khoá để cấp quyền truy cập nâng cao

Tiếp theo, bạn nhập mật khẩu của bạn (1) => Unlock (2).

Nhập mật khẩu của bạn và nhấn Unlock

Bước 4: Bạn click vào tài khoản cần xoá (1) => click vào biểu tượng dấu - (2).

Click vào biểu tượng dấu -

Bước 5: Bạn chọn Delete the home folder (1) => Delete User (2).

Chọn Delete the home folder và nhấn Delete User

Sau khi hoàn tất xong các bước thì bạn sẽ có tài khoản mới với Account nameFull name mới.

Bạn sẽ có tài khoản mới với Account name và Full name mới

Qua hướng dẫn trong bài viết, bạn có thể tự đổi tên người dùng trên macOS nhanh chóng và dễ dàng. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận