Cách đánh số thứ tự trong Word

MS Word không hỗ trợ tính năng đánh số thứ tự nhanh  như Excel, nhưng không hẳn vậy các bạn phải thực hiện ngồi nhập số thứ tự bằng tay. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết Cách đánh số thứ tự trong Word

Để đánh số thứ tự trong Word sử dụng tính năng Numbering.

Bước 1: Vào thẻ Home -> Numbering -> Define New Numbering Format:

Vào thẻ Home - Numbering - Define New Numbering Format

Bước 2: Hộp thoại xuất hiện lựa chọn các giá trị sau:

- Trong mục Number Style: lựa chọn đánh theo kiểu số để đánh số thứ tự.

- Mục Number Format: xóa bỏ các kí tự khác, chỉ để lại kí tự số.

- Mục Aligment: Lựa chọn định dạng căn lề giữa Cemter.

Trong mục Number Style: lựa chọn đánh theo kiểu số để đánh số thứ tự

Bước 3: Kích chọn OK đã đánh số thứ tự cho ô đầu tiên:

Kích chọn OK đã đánh số thứ tự cho ô đầu tiên

Bước 4: Bôi đen toàn bộ cột cần đánh số thứ tự -> vào thẻ Numbering lựa chọn đúng định dạng vừa tạo (chỉ gồm số không chứa các kí tự khác):

Bôi đen toàn bộ cột cần đánh số thứ tự - vào thẻ Numbering

Kết quả đã đánh số thứ tự trong Word:

Kết quả đã đánh số thứ tự trong Word

Trong trường hợp cần đánh nối tiếp số thứ tự ở 2 cột khác nhau như hình dưới:

Trường hợp cần đánh nối tiếp số thứ tự ở 2 cột khác nhau

Thực hiện thao tác đánh số thứ tự như cột đầu tiên:

Thực hiện thao tác đánh số thứ tự như cột đầu tiên

Kết quả đã đánh số thứ tự cho cột thứ 2 nhưng số thứ tự không nối tiếp giá trị cuối cùng của cột thứ 1:

Kết quả đã đánh số thứ tự cho cột thứ 2 nhưng số thứ tự không nối tiếp giá trị cuối cùng của cột thứ 1

Chuột phải vào numbering của cột thứ 2 -> Set Numbering value:

Chuột phải vào numbering của cột thứ 2 - Set Numbering value

Hộp thoại xuất hiện nhập số thứ tự kế tiếp số thứ tự cuối cùng của cột thứ 1 trong mục Set Value to:

Nhập số thứ tự kế tiếp số thứ tự cuối cùng của cột thứ 1 trong mục Set Value to

Cuối cùng kích chọn OK bạn đã đánh số thứ tự liên tiếp cho 2 cột khác nhau trong Word:

Bạn đã đánh số thứ tự liên tiếp cho 2 cột khác nhau trong Word

Trên đây là hướng dẫn chi tiết Cách đánh số thứ tự trong Word. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận